U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Oktober 2017 - Brussel is het duurste gewest op vlak van vastgoed

Oktober 2017 - Brussel is het duurste gewest op vlak van vastgoed

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Gemiddelde verkoopprijs van gewone woonhuizen en appartementen in de drie gewesten

De aankoop van een gewoon woonhuis en een appartement was jarenlang het duurst in het Brussels Gewest. Anno 2015 is dit nog altijd het geval voor een gewoon woonhuis, maar niet meer voor een appartement. In 2016 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter opnieuw het duurste gewest geworden voor zowel een gewoon woonhuis als voor een appartement. Vooral een gewoon woonhuis is er duur.
 

Gemiddelde verkoopprijs van gewone woonhuizen en appartementen in de drie gewesten (2016)
 


 

Methodologie

De categorie “gewone woonhuizen” groepeert alle soorten huizen met uitzondering van de villa’s, bungalows en de fermettes. Een gewoon woonhuis is een relatief zeldzaam goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het woningbestand vooral uit appartementen bestaat. In Wallonië en Vlaanderen daarentegen bestaat het woningbestand vooral uit gewone woonhuizen en villa’s.

De cijfers handelen over de gemiddelde prijzen van verkochte woningen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten. De nieuwbouwwoningen zijn dus niet in deze cijfers inbegrepen. Verder zijn de cijfers voor 2015 en 2016 voorlopig. Ten gevolge van een wijziging in het verwerkingsproces van de vastgoedtransacties bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën zijn nog niet alle vastgoedtransacties voor 2015 en 2016 verwerkt.

 

Het Brussels Gewest is veruit het duurste Gewest voor de aankoop van een gewoon woonhuis

Een gewoon woonhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was in 2016 bijna dubbel zo duur als in Vlaanderen en twee en een half keer zo duur als in Wallonië. Een doorsnee woonhuis in het Brussels Gewest kostte in 2016 gemiddeld 412 843 euro, terwijl dit bedrag in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest slechts 228 480 euro en 157 306 euro bedroeg.

Dat de gemiddelde prijs van een gewoon woonhuis de 400 000 euro over schrijdt is sinds 2015 het geval. Dit is het gevolg van de sterke prijsstijging die het Brussels Gewest tussen 2014 en 2015 kende voor een gewoon woonhuis. De gemiddelde verkoopprijs van een gewoon woonhuis steeg toen met +10,6 %1 op 1 jaar tijd. De laatste observatie van 2016 toont echter aan dat deze sterke stijging van de prijzen zich niet heeft verdergezet.
 

Het Brussels Gewest herneemt in 2016 zijn koppositie als duurste gewest voor een appartement

Voor wat betreft een appartement is er niet zo’n groot prijsverschil tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de andere twee gewesten. De gemiddelde verkoopprijs voor een appartement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest is gelijkaardig. Door de relatieve sterke prijsstijging die het Vlaams Gewest kende voor een appartement tussen 2014 en 2015 was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 overigens voor het eerst sinds 2002 nipt niet meer het duurste gewest voor de aankoop van een appartement. Een appartement kostte gemiddeld 229 939 euro in 2015 in het Brussels Gewest, in Vlaanderen bedroeg dit bedrag 230 983 euro.

Uit de cijfers van 2016 blijkt het Brussels Gewest echter opnieuw het duurste gewest voor de aankoop van een appartement te zijn. Met een gemiddelde verkoopprijs van 235 228 euro voor een appartement in 2016 is het Brussels Gewest opnieuw iets duurder dan het Vlaams Gewest. Hier kostte in 2016 een appartement gemiddeld 227 855 euro. In het Waals Gewest kon men in 2016 gemiddeld al voor 173 542 euro een appartement krijgen.
 

In het Brussels Gewest kost een gewoon woonhuis het dubbele van wat een appartement kost

De cijfers tonen aan dat de gemiddelde verkoopprijzen voor een appartement en een gewoon woonhuis niet zo ver uit elkaar liggen in het Vlaams en Waals Gewest. In het Vlaams en Waals Gewest is een appartement gemiddeld ongeveer even duur of duurder dan een gewoon woonhuis. Dit is niet het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een gewoon woonhuis kostte hier in 2016 gemiddeld bijna dubbel zo veel als een appartement.

Een opmerking die hierbij gemaakt dient te worden is dat de Brussels vastgoedmarkt vooral uit appartementen bestaat. De appartementen maakten 73 % van de verkochte woningen in 2016 in het Brussels Gewest uit. Dit is een veel hoger percentage dan in het Vlaams (33 %) en het Waals Gewest (18 %). Het woningbestand van de verschillende gewesten is heel anders samengesteld qua aantal appartementen/huizen. Verder zal een gemiddeld huis/appartement van het ene gewest andere kenmerken vertonen dan een gemiddeld huis/appartement in een ander gewest.
 

 Meer weten hierover?

Meer vastgoedverkoopcijfers kunnen teruggevonden worden in het topic “Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken” van het thema Ruimtelijke ordening en vastgoed.


[1] De inflatie tussen 2014 en 2015 bedroeg 0,6 %. Rekening houdend hiermee gaat het over een stijging van 10 %.