U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Oktober 2014 - Conjuncturele evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Brussel

Oktober 2014 - Conjuncturele evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Brussel

In de kijker - oktober 2014 - Conjuncturele evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Brussel

Conjuncturele evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Brussel


De grafiek hierboven geeft de conjuncturele evolutie1 weer van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in Brussel sinds 2008.

Op het eerste gezicht stellen we vast dat de evolutie van het aantal NWWZ in Brussel over het algemeen in stijgende lijn gaat (gemiddeld 2,3% over de hele periode), een evolutie die meer dan elders in het land beïnvloed wordt door structurele factoren zoals de sterke demografische groei2, de onaangepastheid van de kwalificaties, het gebrek aan tweetaligen of de problematiek van discriminatie bij de aanwerving.

We stellen ook relatief grote cyclische schommelingen vast ten opzichte van de algemene trend, in het bijzonder tussen 2008 en 2011, aangezien het aantal NWWZ in Brussel beïnvloed wordt door factoren die rechtstreeks verband houden met de wijzigingen in de economische omgeving. We zien in feite een sterke correlatie tussen het aantal NWWZ en de evolutie van de economische activiteit, maar met een zekere vertraging. Zo duurt het bij een verbetering (verslechtering) van de economische activiteit een tijdje voor er een vermindering (toename) van het aantal NWWZ optreedt.

Bij een grondigere analyse van de grafiek kan men drie afzonderlijke conjuncturele fases onderscheiden (groene gedeelten in de grafiek) in de periode 2008-2014: twee positieve fases, d.w.z. wanneer de cyclus van het aantal NWWZ zich onder de langetermijntrend bevindt en een negatieve fase, wanneer de cyclus zich boven die trend bevindt.

Tussen januari 2008 en augustus 2009 bleef het aantal NWWZ lager dan de langetermijntrend van de reeks, wat op een positieve conjunctuurfase duidt, en het gevolg was van de economische opleving in de voorgaande jaren. Het aantal NWWZ is niettemin gestegen sinds september 2008 en de cyclus is vanaf september 2009 boven de trend gestegen waardoor een negatieve conjunctuurfase werd ingeluid.

Het aantal NWWZ bleef boven de trend uitstijgen tot in juli 2010, de datum waarop de effecten van de zware economische crisis die in 2008 uitbrak het meest voelbaar waren op de Brusselse arbeidsmarkt.

Vervolgens is het aantal NWWZ geleidelijk aan gezakt om in juni 2012 terug te komen op het peil van de langetermijntrend. Daarna volgde een periode van anderhalf jaar waarin het aantal NWWZ de trend volgde, in een context van een schijnbare herneming van de economische activiteit in 2012 en een stagnatie gedurende 2013.

Niettemin is er een keerpunt waarneembaar in oktober 2013, wanneer de eerste positieve conjuncturele fase sinds de crisis aanvatte, hoewel die in dit stadium nog steeds bescheiden blijft. Deze opleving is het gevolg van de geleidelijke verbetering van de economische conjunctuur die in het tweede trimester van 2013 in Brussel aanving3.

In september 2014 ten slotte bedroeg het aantal NWWZ 110.709 eenheden, na correctie voor seizoensschommelingen. Dit houdt een verbetering van ongeveer 55 eenheden in ten opzichte van februari jl. (het hoogste punt na de crisis).


1Voor een goed begrip van de begrippen die in de conjuncturele analyse worden gebruikt, kan de lezer de "In de kijker" van april 2014 raadplegen op de archiefpagina.
2In de periode januari 2007-januari 2014 nam de actieve beroepsbevolking (20-64 jaar) in Brussel jaarlijks gemiddeld met 1,9% toe , tegen een stijging met 0,5% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië.
3De evolutie van de globale economische conjunctuur in Brussel is gebaseerd op de "Synthetische conjunctuurindicator" van het BISA. Voor een gedetailleerde uitleg over deze indicator kan de lezer de Barometer van oktober 2012 raadplegen.