U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / November 2018 - Aanzienlijke toename van het aantal Brusselaars met een baan verwacht

November 2018 - Aanzienlijke toename van het aantal Brusselaars met een baan verwacht

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Jaarlijkse evolutie van de werkende bevolking, van de binnenlandse werkgelegenheid en van de pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tussen 2018 en 2023 zou het aantal Brusselaars met een baan elk jaar gemiddeld stijgen met 6 200 personen, wat overeenstemt met een groei van 1,3 % per jaar. Die groeiprognose is hoger dan die van Vlaanderen en Wallonië. De verwachte toename van het aantal Brusselaars met een baan zou ook groter zijn dan die van alle werkenden tewerkgesteld in het Brussels Gewest.
Deze bevindingen zijn terug te vinden in de laatste Regionale Economische Vooruitzichten 2018-2023 die in juli 2018 werden gepubliceerd door het Federaal Planbureau, het BISA, IWEPS en Statistiek Vlaanderen.


Jaarlijkse evolutie van de werkende bevolking, van de binnenlandse werkgelegenheid en van de pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(verschil ten opzichte van vorig jaar, in aantal personen)
 


 

De werkende bevolking?

De werkende bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat alle werkenden die in Brussel wonen, ongeacht hun plaats van tewerkstelling.

De evolutie van de werkende bevolking hangt af van meerdere elementen:

 • de Brusselse binnenlandse werkgelegenheid, dat wil zeggen alle loontrekkenden en zelfstandigen die in het Brussels Gewest werken, ongeacht hun woonplaats;
 • de intergewestelijke pendel die bestaat uit volgende stromen:
  • Vlamingen en Walen die in het Brussels Gewest komen werken (inkomende pendel);
  • Brusselaars die naar Vlaanderen of Wallonië gaan werken (uitgaande pendel);
    
 • grensarbeiders, dat zijn alle werknemers die niet in het land verblijven waar ze werken[1].

 


De jobcreatie blijft sterk, ondanks een vertraging in de volgende jaren

Volgens de jongste vooruitzichten zou de Brusselse binnenlandse werkgelegenheid stijgen met meer dan 6 000 banen in 2018, ondersteund door de goede conjunctuur en bepaalde arbeidskostenverlagende maatregelen. Daarna zou de nettojobcreatie afnemen, in lijn met de verwachte groeivertraging van de economische activiteit. Tegen 2023 zou de nettojobcreatie aldus dalen tot 3 000 banen.

In de periode 2018-2023 zou de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld stijgen met 0,6 % per jaar, hetgeen het aantal werkendenzou brengen op 727 000 personen in 2023. Dit stemt overeen met de aanwerving van iets meer dan 24 000 bijkomende werkenden over de projectieperiode, of een gemiddelde nettojobcreatie van 4 000 banen per jaar. Een aantal dat hoog lijkt in een historisch perspectief: tussen 1985 en 2016 bleef de nettojobcreatie in het Brussels Gewest gemiddeld onder de lat van 2 400 banen per jaar.


Het aantal Brusselse pendelaars neemt sterk toe

De jobcreatie komt niet noodzakelijk ten goede van de Brusselse werkenden. Inderdaad, iets minder dan de helft van de Brusselse binnenlandse werkgelegenheid wordt ingenomen door werkendens uit de twee andere Belgische gewesten. In verhouding met Vlaanderen en Wallonië onderscheidt de Brusselse arbeidsmarkt zich door het hoge gewicht van de inkomende pendelstroom. Volgens de vooruitzichten voor 2018 zouden 330 000 Vlaamse en Waalse pendelaars naar Brussel komen werken, terwijl meer dan 64 000 Brusselaars naar het noorden of het zuiden van het land pendelen.

Zoals het geval sinds 2000 zal het aantal Brusselaars dat in de andere twee gewesten werkt, de komende jaren naar verwachting sterker toenemen dan het aantal werkenden dat vanuit Vlaanderen en Wallonië naar Brussel komt. Van 2018 tot 2023 zou het Brussels Gewest de volgende gemiddelde jaarlijkse stromen laten optekenen:

 • +2 600 uitgaande pendelaars;
 • + 500 inkomende pendelaars.


In 2018 zou één op de zeven Brusselaars met een baan een pendelaar zijn (13,6 % van de werkende bevolking). In 2023 zou die verhouding veeleer 1 op 6 zijn (15,5 %).


De Brusselse werkende bevolking groeit tweemaal zo snel als de binnenlandse werkgelegenheid

In die omstandigheden zal het aantal werkende Brusselaars met gemiddeld 6 200 eenheden per jaar toenemen in de periode 2018-2023. De verwachte toename in het Brussels Gewest is dus relatief sterk in vergelijking met de resultaten van de twee andere gewesten (jaarlijkse toename tussen 10 000 en 11 000 eenheden). Met een groei van 1,3 % per jaar zou het verloop van de Brusselse werkende bevolking dynamischer zijn dan in Vlaanderen en Wallonië (+0,8 % in beide gevallen).

De werkende bevolking zou trouwens sneller blijven groeien dan de binnenlandse werkgelegenheid op het Brusselse grondgebied (respectievelijk +1,3 % en +0,6 % tussen 2018 en 2023). In de projectieperiode zou het aandeel van de inwoners van het Gewest in de Brusselse binnenlandse werkgelegenheid verder stijgen, van 53,5 % tot 54,4 %. Het gewicht van de Brusselaars in de werkgelegenheid van de twee andere gewesten zou ook groter worden tegen 2023.
 

 Meer weten?

U vindt alle cijfers en gedetailleerde analyses in het verslag over de Regionale Economische Vooruitzichten 2018-2023 dat in juli 2018 werd gepubliceerd door het Federaal Planbureau, het BISA, IWEPS en Statistiek Vlaanderen. De regionale middellangetermijnvooruitzichten gaan over de volgende domeinen: macro-economische en sectoriële ontwikkelingen, arbeidsmarkt, inkomensrekeningen van de huishoudens, openbare financiën en de uitstoot van broeikasgassen.


 1. Aangezien de stromen van de grensarbeiders jaarlijks veel minder schommelen dan de stromen van de pendelarbeid, worden ze hier niet geanalyseerd. Voor meer details ter zake verwijzen we naar “Meer weten?”.