U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Mei 2017 - Naar welke landen voert het Brussels Gewest het meeste goederen uit?

Mei 2017 - Naar welke landen voert het Brussels Gewest het meeste goederen uit?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Uivoer per partnerland in waarde in 2015

Uitvoer per partnerland in waarde in 2015 (aandeel in % van de totale waarde)


 

Buurlanden van België zijn goed voor twee derde van afzetmarkt van het Brussels Gewest

De vijf buurlanden van België (Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg) zijn de vijf belangrijkste handelspartners van het Brussels Gewest inzake uitvoer van goederen. Ze zijn samen goed voor twee derde van de buitenlandse afzetmarkt van het Brussels Gewest in 2015:

  • Duitsland is de belangrijkste handelspartner van het Gewest wat uitvoer van goederen betreft. Dit met een aandeel van 20 % in het totaal van de goederenuitvoer van het Brussels Gewest;
  • Frankrijk en Nederland volgen op de voet, ieder met een aandeel van 17 %;
  • De andere twee buurlanden, het Verenigd Koninkrijk (8 %) en Luxemburg (5 %), vervolledigen de top 5.
     

Het valt op dat de uitvoer van goederen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Nederland van dezelfde grootorde is als die naar Duitsland en Frankrijk, hoewel het bbp van Nederland vijf maal kleiner is dan dat van Duitsland en drie maal kleiner dan dat van Frankrijk. Nog opvallender: de uitvoer van goederen naar het kleinste buurland, Luxemburg, is van een vergelijkbare grootorde als die naar het Verenigd Koninkrijk, hoewel het bbp van dat laatste vijftig maal groter is.

Na de top vijf volgen nog twee landen van de Europese Unie: Italië (5 %) en Spanje (4 %). Het overgrote deel van de Brusselse uitvoer van goederen, namelijk 84 %, was in 2015 bestemd voor een land binnen de Europese Unie.

Bij de tien belangrijkste handelspartners van het Brussels Gewest inzake uitvoer van goederen, bevinden zich ook Zwitserland, de Verenigde Staten en China. Dat eerste vertegenwoordigt een aandeel van 3 %, de twee laatste staan beide voor 2 %.

De geografische nabijheid kan een verklaring bieden voor het feit dat er veel naar de rechtstreekse buurlanden wordt uitgevoerd. De handel tussen de landen van de Eurozone wordt bevorderd door het bestaan van de gemeenschappelijke munt. Die tussen de landen van de Europese Unie wordt gestimuleerd door de douane-unie, waarbinnen goederen vrij kunnen circuleren.
 

Klassement blijft relatief stabiel

Globaal bleven de aandelen van de vijf buurlanden in de goederenuitvoer van het Brussels Gewest ongeveer gelijk tussen 2010 en 2015.

Frankrijk – dat tot 2012 de belangrijkste handelspartner was van het Brussels Gewest wat goederenuitvoer betreft – verloor in deze periode echter wel terrein. Terwijl de gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) van de goederenuitvoer van het Brussels Gewest naar Frankrijk in nominale waarde tussen 2010 en 2015 slechts 2 % bedroeg, evolueerde de uitvoer naar de andere vier buurlanden in dezelfde periode veel dynamischer (GJG: 11 %). In 2013 nam Duitsland de positie van Frankrijk over.
 

Buitenlandse afzetmarkt van België is mondialer

De buurlanden zijn voor de uitvoer van goederen uit Brussel relatief belangrijker dan voor België in zijn geheel het geval is. Terwijl twee derde van de goederenuitvoer van het Gewest afzet vindt in deze landen, vertegenwoordigen ze voor België slechts de helft van de uitvoer van goederen. Het Brussels Gewest voert bovendien proportioneel meer goederen uit naar de andere landen van de Europese Unie. Voor het Brussels Gewest is dat aandeel 84 %, ten opzichte van 71 % voor België.

België voert bijgevolg proportioneel meer goederen uit naar de rest van de wereld, vooral naar de Verenigde Staten en de Aziatische landen, die goed zijn voor 6 % en 12 % respectievelijk van de Belgische goederenuitvoer.
 

Bron

Bovenstaande is gebaseerd op de statistiek van de buitenlandse handel opgesteld door de Nationale Bank van België. Deze statistiek beschrijft enkel de goederenhandel. De uitvoer van diensten is niet opgenomen, terwijl de diensten weliswaar de helft bedragen van de Brusselse uitvoer (en een kwart van de Belgische uitvoer). De uitvoer van diensten is momenteel niet beschikbaar per handelspartner. Het BISA werkt echter samen met de statistische instellingen van de andere gewesten en de Nationale Bank aan deze ontwikkeling.

 

 Meer weten?

Raadpleeg de BISA-website voor verscheidene statistieken over de in- en uitvoer van goederen en diensten van het Brussels Gewest en de Focus nr 19 van het BISA die de uitvoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bespreekt (publicatie: april 2017).