U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Mei 2019 - Wat als we rekening zouden houden met de internationale tewerkstelling?

Mei 2019 - Wat als we rekening zouden houden met de internationale tewerkstelling?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Situatie op de arbeidsmarkt van de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd

Situatie op de arbeidsmarkt van de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd (2016)
 

Bron: Steunpunt Werk en BISA
 

De Europese en internationale instellingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen ongeveer 50.000 mensen tewerk op het gewestelijke grondgebied. Deze “internationale tewerkstelling” blijft nochtans onder de radar van sommige tewerkstellingsstatistieken. Deze “In de Kijker” verklaart de redenen van deze lacune en de middelen die door het BISA worden ingezet om dit op te lossen. Het resultaat is veelzeggend: als we de internationale tewerkstelling integreren in de statistieken, dan nemen de werkgelegenheids- en activiteitsgraad toe met 4 procentpunten[1]terwijl de werkloosheidsgraad met 1 procentpunt daalt.


De administratieve tewerkstellingsstatistieken: precies, maar niet altijd exact

De Brusselaars op beroepsactieve leeftijd (zie kader 1) worden onderverdeeld in drie groepen:

 • de Brusselaars die werken (werkende bevolking);
 • de Brusselaars die werk zoeken (werkzoekende bevolking);
 • de Brusselaars die geen van beide doen (inactieve bevolking). Deze laatste categorie omvat onder andere de studenten, de huismannen en -vrouwen, de gepensioneerden en de mensen in loopbaanonderbreking.


De verschillende indicatoren die de arbeidsmarkt beschrijven (werkgelegenheids-, activiteits- en werkloosheidsgraad) komen voort uit de verhoudingen tussen deze drie categorieën (zie kader 1).
 

1. Definities

 • De activiteitsgraad is de verhouding tussen de actieve bevolking (werkende en werkzoekende bevolking) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd, de bevolking van 15 tot en met 64 jaar.
 • De werkgelegenheidsgraad is de verhouding tussen de werkende bevolking en de bevolking op beroepsactieve leeftijd.
 • De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen de werkzoekende bevolking en de actieve bevolking.
   

 

Er bestaan verschillende manieren om de werkende, werkzoekende en inactieve bevolking te meten. De nauwkeurigste is gebaseerd op administratieve gegevens. Ze bepalen de situatie op de arbeidsmarkt van alle personen van de bevolking, in tegenstelling tot de enquêtegegevens die zich baseren op een steekproef. Voor het Brussels Gewest hebben deze gegevens echter een groot nadeel: de werknemers van de Europese en internationale instellingen worden er onterecht in opgenomen als “inactief”, want ze staan bij de Belgische administraties niet geregistreerd als “werkend”.

 

​2. Waarom worden de internationale werknemers niet opgenomen in de administratieve tewerkstellingsgegevens?

De administratieve gegevens zijn afkomstig van de administraties waar de werkenden en werkzoekenden worden geregistreerd. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de werknemers geregistreerd bij de RSZ als ze loontrekkende zijn en bij het RSVZ als ze zelfstandige zijn. De werkzoekenden schrijven zich in bij Actiris. Tot de categorie “inactieve bevolking” behoort elke persoon woonachtig in Brussel, op beroepsactieve leeftijd en niet opgenomen in de databanken van werkenden of werkzoekenden. Dit laatste geldt voor de werknemers van de Europese en internationale instellingen, want zij vallen onder een ander socialezekerheidsregime dan dat van de RSZ.


Het BISA schiet te hulp: de registratie van de internationale tewerkstelling

Om deze lacune te verhelpen, heeft het BISA gezorgd voor een exhaustieve registratie van deze internationale werknemers. Aangezien hun gegevens niet gecentraliseerd zijn bij een administratie, werden ze rechtstreeks bij de werkgevers verzameld. Dankzij de medewerking van meer dan 50 Europese en internationale werkgevers publiceert het BISA al twee jaar nauwkeurige, jaarlijkse statistieken met betrekking tot het aantal internationale werknemers en hun eigenschappen.

Om de internationale werknemers te integreren in de administratieve tewerkstellingsstatistieken, moet bepaald worden hoeveel van hen onterecht beschouwd worden als inactief. Het aantal internationale werknemers op beroepsactieve leeftijd en geregistreerd als inwoners van het Brussels Gewest moet met andere woorden gemeten worden. In totaal werken 48 278 mensen bij de Europese en internationale instellingen in Brussel. Als we van dit cijfer zij die 65 jaar of meer zijn, zij die buiten Brussel wonen en zij die niet in het Rijksregister voorkomen (diplomaten en consuls) aftrekken, dan blijven er nog 30 627 personen over.


De impact van de internationale tewerkstelling op de arbeidsmarktstatistieken

Meer dan 30 000 personen gaan dus van de “inactieve” categorie naar de “werkende” categorie wanneer we rekening houden met de internationale tewerkstelling. Deze correctie heeft een grote impact op de arbeidsmarktindicatoren:

 • de tewerkstellingsgraad gaat van 49 % naar 53 %;

 • de activiteitsgraad gaat van 61 % naar 65 %;

 • de werkloosheidsgraad gaat van 20 % naar 19 %.

De internationale tewerkstelling integreren in de administratieve statistieken (zie Kader 3) leidt tot een beeld van de Brusselse tewerkstelling dat dichter aansluit bij de realiteit. Dankzij de registratie van de internationale tewerkstelling door het BISA en dankzij alle instellingen die eraan meewerken is dit voortaan mogelijk.
 

3. Gegevensbronnen

Van de verschillende gegevensbronnen die het mogelijk maken om de statistieken voor de tewerkstelling te berekenen zijn er sommige die rekening houden met de internationale tewerkstelling, zoals bijvoorbeeld de gegevens van de Enquête naar de arbeidskrachten, uitgevoerd door Statbel. Actiris doet ook een correctie voor de internationale tewerkstelling in de berekening van de werkloosheidsgraad.

In deze “In de Kijker” zijn de gebruikte statistieken afkomstig van de Vlaamse arbeidsrekening 2016, uitgewerkt door het Steunpunt Werk en deze omvatten de internationale tewerkstelling niet. Vanaf 2019 zullen de statistieken van het Steunpunt Werk systematisch de gegevens van het BISA met betrekking tot de internationale tewerkstelling integreren.

 

 Meer weten?

De cijfers over de internationale werknemers per gemeente vindt u terug in het thema "Arbeidsmarkt - binnenlandse werkgelegenheid" van de website van het BISA.

De analyse van deze cijfers vindt u terug in de Focus van het BISA nr. 24: internationale tewerkstelling, eindelijk aanwezig in de arbeidsmarktstatistieken.


[1] Het procentpunt is de eenheid van het absolute verschil tussen twee cijfers uitgedrukt in procenten. Zo is het verschil tussen een tewerkstellingsgraad van 49 % en een tewerkstellingsgraad van 53 % 4 procentpunten.