U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Mei 2018 - Eén Brusselse loontrekkende op drie werkt deeltijds

Mei 2018 - Eén Brusselse loontrekkende op drie werkt deeltijds

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Aandeel van de deeltijdse werknemers onder de Brusselse loontrekkenden van 15 tot 64 jaar.

Aandeel van de deeltijdse werknemers onder de Brusselse loontrekkenden van 15 tot 64 jaar (in %), 2006-2016
 

Bron: Steunpunt Werk, berekeningen BISA
 

Methodologie

Een Brusselse loontrekkende is iemand die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en die als werknemer in een van de drie Belgische gewesten werkt.

Het aandeel deeltijds werkende Brusselse loontrekkenden wordt berekend op basis van de statistische gegevens betreffende het aantal werknemers volgens verblijfplaats, arbeidsregime en geslacht van het Steunpunt Werk.

Het arbeidsregime omvat drie categorieën: een voltijdse regime, een deeltijdse regime en een speciale regime. Het deeltijdse regime omvat de prestaties van een werknemer die gemiddeld slechts een deel werkt van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer (“referentiewerknemer”) die, binnen de onderneming of bij gebrek daaraan in de sector, hetzelfde werk verricht als de betrokkene.

Het Steunpunt Werk stelt de statistische gegevens betreffende het aantal werknemers op volgens de ramingsmethoden van de arbeidsrekeningen. De arbeidsrekeningen vormen een systeem van geïntegreerde en coherente statistieken in het domein van de arbeidsmarkt. De opsplitsing per arbeidsregime wordt verkregen via, meer bepaald, de exploitatie van de databanken van de RSZ en DIBISS (die op 1 januari 2017 is opgehouden te bestaan en waarvan de RSZ de opdrachten heeft overgenomen).

Deze statistieken worden uitgedrukt in jaargemiddelden.


Grote verschillen tussen vrouwen en mannen

Volgens de cijfers van het Steunpunt Werk werkt 32 % van de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 15 tot 64 jaar oud zijn deeltijds in 2016. Dat is bijna één op 3 werknemers. Er bestaan echter grote verschillen tussen vrouwen en mannen. 43 % van de vrouwelijke werknemers werkt deeltijds, tegen 20 % van de mannelijke werknemers. Het aandeel deeltijdse loontrekkenden is dus meer dan tweemaal groter bij vrouwen dan bij mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belgische werknemers werken even vaak deeltijds als de Brusselaars, met een verhouding van 35 %. De verschillen zijn echter veel groter tussen vrouwen (55 %) en mannen (16 %). Het aandeel deeltijdse loontrekkenden is dus meer dan driemaal groter bij vrouwen dan bij mannen voor gans België.

Volgens de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel (2016) zijn er meerdere redenen om deeltijds te werken. De voornaamste redenen die worden genoemd om deeltijds te werken, zijn:

  • de zorg voor kinderen of hulpbehoevenden,

  • de gewenste betrekking die enkel deeltijds beschikbaar is,

  • het feit geen voltijdse betrekking te vinden,

  • andere persoonlijke of gezinsredenen.


In het Brussels Gewest, zoals ook in de rest van België, verwijzen vrouwen viermaal vaker dan mannen naar de reden in verband met de zorg voor kinderen of hulpbehoevenden. Anderzijds verklaren procentueel gezien dubbel zoveel mannen dan vrouwen dat ze deeltijds werken omdat ze geen voltijdse baan vinden.


De afgelopen 10 jaar is deeltijdarbeid aan een opmars bezig, vooral bij vrouwen

Steeds meer Brusselse loontrekkenden (15 tot 64 jaar) werken deeltijds. Tussen 2006 en 2016 is deeltijdarbeid sterk toegenomen in het Brussels Gewest. Het aandeel is gestegen van 26 % tot 32 %, i.e. een toename met 6 procentpunten (pp)[1].

Ook achter deze toename gaat een verschil schuil tussen mannen en vrouwen: in 10 jaar tijd is deeltijdarbeid bij de Brusselse vrouwen bijna tweemaal sneller gestegen dan bij de Brusselse mannen. Het aandeel vrouwen is gestegen van 37 % tot 43 % (i.e. 6 pp), het aandeel mannen van 17 % tot 20 % (i.e. 3 pp).

Net als dit voor de Brusselaars geldt, werken ook steeds meer Belgen (15 tot 64 jaar) deeltijds: van 29 % tot 35 %, i.e. een toename met 6 procentpunten tussen 2006 en 2016.
 

 Meer weten?

U vindt meer statistische gegevens over de werknemers volgens hun woonplaats, arbeidsregime en geslacht op de themapagina “Arbeidsmarkt” op de website van het BISA.


Bibliografie

 


  [1] Het procentpunt is de eenheid van het verschil tussen twee waarden die in procent worden uitgedrukt.