U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Maart 2018 - Verdeling van de verontreinigde en mogelijk verontreinigde terreinen in Brussel

Maart 2018 - Verdeling van de verontreinigde en mogelijk verontreinigde terreinen in Brussel

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de in de inventaris van de bodemtoestand opgenomen percelen volgens hun categorie van verontreiniging

De inventaris van de bodemtoestand, opgemaakt door Leefmilieu Brussel, biedt een overzicht van alle verontreinigde en mogelijk verontreinigde terreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 1 februari 2018 omvat de inventaris 14 607 kadastrale percelen, goed voor een totale oppervlakte van 3 146 hectare. Dat is bijna 20 % van het gewestelijk grondgebied.
 

Verdeling van de in de inventaris van de bodemtoestand opgenomen percelen volgens hun categorie van verontreiniging, op 1 februari 2018 (oppervlakten per categorie, in hectare)
 

Grafiek: Verdeling van de in de inventaris van de bodemtoestand opgenomen percelen volgens hun categorie van verontreiniging

Interpretatie van de figuur

De figuur stelt twee cirkeldiagrammen voor, waarbij de kleinste een onderdeel van de grootste vormt.

De hoofdgrafiek toont de verdeling van de percelen van de categorieën 0 tot 4 en omvat ook een sector die een overzicht biedt van alle percelen in de categorieën “0+”. Deze categorieën kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

 • De categorie 0 bevat de percelen die nog niet zijn onderzocht, waarvoor er twijfels bestaan over een eventuele verontreiniging (onbekend risico voor gezondheid en milieu).
 • De categorieën 1 tot 4 bevatten de percelen waar al een bodemonderzoek is uitgevoerd:
  • 1 = niet-verontreinigde percelen;

  • 2 = licht verontreinigde percelen zonder risico;

  • 3 = verontreinigde percelen zonder risico;

  • 4 = verontreinigde percelen in onderzoek of behandeling.

 • De categorieën 0+ bevatten percelen waarvoor er al een diagnose is gesteld, maar waar een nieuw onderzoek moet worden uitgevoerd. De reden daarvoor kan een nieuwe risicoactiviteit op het betrokken perceel, een nieuw vermoeden van verontreiniging of ook een eerder bestaande risicoactiviteit die niet volledig kon worden onderzocht, zijn.

De secundaire grafiek stelt de verdeling van de percelen 0+ voor in functie van de subcategorieën waarin ze kunnen worden ingedeeld. De rangschikking van de subcategorieën 1 tot 4 is dezelfde als deze hierboven voorgesteld voor de hoofdcategorieën 1 tot 4.

De codificatie van de kleuren is dezelfde als deze gebruikt voor de kaart van de bodemtoestand.
 

Kaart van de bodemtoestand

De inventaris van de bodemtoestand is een dynamisch instrument waarvan de inhoud dagelijks evolueert in functie van de gecreëerde, overgedragen of stopgezette activiteiten, de gemelde ongevallen en de uitgevoerde onderzoeken en werken. De inventaris kan de vorm aannemen van een interactieve kaart met alle percelen waarvoor Leefmilieu Brussel over geverifieerde informatie beschikt. Deze kaart kan online worden geraadpleegd op de website van Leefmilieu Brussel.

 
Wat leert de hoofdgrafiek ons?

Bekijken we de categorieën in oplopende volgorde, dan stellen we het volgende vast:

 • 27 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte (836 ha), ofwel 5,2 % van het gewestelijk grondgebied, betreft percelen die nog niet onderzocht werden (categorie 0). Het risico voor gezondheid en milieu blijft er voorlopig onbekend.
 • 25 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte (791 ha) is ingedeeld als niet-verontreinigd of (licht) verontreinigd zonder risico (categorieën 1 tot 3). Het risico is er onbestaand of onder controle. Er bestaat voor deze percelen geen enkele verplichting, tenzij men er nieuwe risicoactiviteiten zou vestigen. De grond die wordt opgegraven op percelen van de categorieën 2 en 3, mag echter niet opnieuw worden gebruikt op andere Brusselse terreinen. Er bestaan ook beperkingen op het gebruik voor de percelen in de categorie 3.
 • 8 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte (245 ha) bestaat uit verontreinigde percelen waar het risico niet verwaarloosbaar is (categorie 4). De betrokken percelen zijn het voorwerp van onderzoek of van diverse maatregelen: sanering, risicobeheersing, behandeling van beperkte duur of dringende maatregelen. Er dienen bepaalde verplichtingen in acht te worden genomen voorafgaand aan de verkoop of de overdracht van het betrokken perceel.
 • 40 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte (1 274 ha) is al het voorwerp geweest van een onderzoek dat echter nog moet worden aangevuld (categorie 0+). Het risico moet er opnieuw worden beoordeeld of wordt momenteel beoordeeld.
   

De hoofdgrafiek leert ons ook nog dat 67 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte (2 110 ha) overeenstemt met percelen waar het risico nog onbekend is of opnieuw moet worden beoordeeld (toevoeging van de categorieën 0 en 0+). Dit percentage was gelijk aan 76 % voor de 14 700 percelen die op 31 december 2014 in de inventaris waren opgenomen (Leefmilieu Brussel, Staat van het leefmilieu - Brussel, Rapport 2011-2014). Met de jaren wordt de staat van de in de inventaris opgenomen percelen steeds beter beschreven zodat er verschuivingen kunnen voorkomen van de categorieën 0 en 0+ naar de andere categorieën.
 

Wat leert de secundaire grafiek ons?

De secundaire grafiek beschrijft de verschillende subcategorieën 0+. De voornaamste vaststelling is het overwicht van percelen in de categorie 0+4, i.e. verontreinigde percelen die het voorwerp moeten zijn van aanvullend onderzoek (595 ha of 19 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte).

Combineren we de cijfers van beide grafieken voor de categorieën 4 en 0+4, dan stellen we vast dat de verontreiniging bewezen is en moet worden onderzocht of zelfs behandeld voor 27 % van de in de inventaris opgenomen oppervlakte (840 ha of 5,2 % van het Brussels grondgebied). Momenteel wordt het risico er dus beschouwd als niet verwaarloosbaar voor de gezondheid en/of het leefmilieu.

 

 Meer weten?

Er zijn heel wat statistieken betreffende het milieu te vinden op de themapagina Milieu en Energie op de website van het BISA. De tabellen “Milieu en grondgebied” bevatten onder meer statistieken over de bodemverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.