U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Maart 2016 - Hebben jongeren steeds minder interesse om een rijbewijs te behalen?

Maart 2016 - Hebben jongeren steeds minder interesse om een rijbewijs te behalen?

maart 2016 - Aantal geslaagde praktische rijexamens voor het rijbewijs B op de openbare weg volgens leeftijd van de kandidaat

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slagen jongeren meestal tussen de leeftijd van twintig en dertig jaar voor het praktische rijexamen voor het rijbewijs B. Terwijl in 2000 de tweede plaats in de rangschikking nog bezet werd door jongeren van onder de twintig, moest deze leeftijdscategorie in 2014 de 30-plussers laten voorgaan.

Aantal geslaagde praktische rijexamens voor het rijbewijs B op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens leeftijd van de kandidaat
 

De grafiek illustreert de evolutie van het aantal met succes afgelegde praktische rijexamens voor het rijbewijs B op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een periode van vier jaar en voor drie leeftijdscategorieën.

Om een rijbewijs B1of "rijbewijs voor personenwagen" te behalen, moet men eerst voor een theoretisch en vervolgens voor een praktisch rijexamen op de openbare weg slagen. Een kandidaat die zijn rijbewijs wil behalen, kan zowel voor het theoretische als voor het praktische rijexamen vrij een Belgisch examencentrum kiezen: als hij dat wenst, kan hij er dus voor kiezen zijn examens ver van zijn woonplaats af te leggen of zelfs ver van de plaatsen waar hij regelmatig zal rijden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee examencentra: een in Anderlecht en een in Schaarbeek.

 

Kandidaten zijn steeds ouder

Het totale aantal met succes afgelegde praktische rijexamens (alle leeftijdsgroepen door elkaar) stijgt lichtjes tussen 2000 en 2014. Het ging namelijk van 11 329 in 2000 naar 12 615 in 2014 (+ 11 %).

De kandidaten die slagen voor hun examens en hun rijbewijs behalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn meestal tussen twintig en dertig jaar oud. Deze vaststelling geldt voor de volledige periode 2000-2014.

Terwijl er in 2000 een vrij klein verschil was tussen het aantal twintigers die hun rijbewijs behaalden en het aantal jongeren onder de twintig, wordt dit verschil de laatste jaren steeds groter. In 2014 bereikte dit verschil zelfs meer dan 5 300 eenheden (7 550 geslaagden tussen de twintig en dertig jaar, 2 231 bij de min-twintigjarigen).

We stellen dan ook twee tegengestelde tendensen vast:

  • Steeds minder jongeren behalen hun rijbewijs voor hun twintigste (- 45 % tussen 2000 en 2014),
  • steeds meer jongeren behalen hun rijbewijs als ze tussen twintig en dertig jaar oud zijn (+ 32 % tussen 2000 en 2014).


In 2014 waren er zelfs meer kandidaten ouder dan dertig dan kandidaten onder de twintig. De groep die in het verleden traditioneel het minst vertegenwoordigd was, stijgt nu naar de tweede positie dankzij een gestage evolutie (+ 79 % tussen 2000 en 2014).

 

Tendensen met verschillende oorzaken

Aangezien kandidaten vrij een examencentrum kunnen kiezen, zijn ze niet verplicht hun examens af te leggen in het gewest waar ze wonen. Het is dus moeilijk een directe gewestelijke interpretatie te geven aan de vastgestelde tendensen.

Toch gaat in de drie gewesten van ons land de daling van het aantal min-twintigjarigen die hun rijbewijs behalen gepaard met een toename van de oudere kandidaten (twintig- tot dertigjarigen en dertigplussers).

Een soortgelijk uitstel van het behalen van het rijbewijs wordt ook vastgesteld in tal van Europese landen (Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk), de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië2.

Jongeren wachten steeds vaker tot na het beëindigen van hun studies, het zoeken van een job of het stichten van een gezin om hun rijbewijs te behalen en een wagen aan te schaffen (of een bedrijfswagen te gebruiken).

Er zijn meerdere redenen die dit fenomeen verklaren, met name:

  • de aankoop en het onderhoud van een auto zijn duur, net zoals de verzekering voor beginnende bestuurders;
  • in de stad zijn er steeds meer verkeersopstoppingen en is parkeren vaak problematisch. Jongeren hebben minder de behoefte om hun rijbewijs te behalen en geven de voorkeur aan het openbaar vervoer;
  • de bewustwording van de klimaat- en milieu-impact van autorijden kan bij bepaalde jongeren ook bijdragen tot het uitstellen van het gebruik van de wagen.


Tot slot investeren jongvolwassenen hun inkomen bij voorkeur aan elektronische communicatie (smartphone, computer, internetverbinding, ...). Het verband met een daling van het autogebruik is echter nog niet formeel aangetoond en vergt meer onderzoek.

 

Meer weten?

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, raadpleeg dan het thema "Mobiliteit en vervoer". Het onderging een heuse metamorfose: er werden tal van tabellen aan toegevoegd en andere tabellen werden volledig herzien en bijgewerkt.


1. Het rijbewijs B is vereist voor het besturen van voertuigen met een MTM (maximale toegelaten massa) van minder dan 3 500 kg en die, naast de bestuurdersstoel, maximaal acht zitplaatsen tellen.

2. Delbosc A., Currie G. (2013). Causes of Youth Licensing Decline: A Synthesis of Evidence. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 33:3, 271-290.