U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Juli 2018 - Huisvestingsvoorzieningen voor ouderen in Brussel: kleine structuren verdwijnen en maken plaats voor grote

Juli 2018 - Huisvestingsvoorzieningen voor ouderen in Brussel: kleine structuren verdwijnen en maken plaats voor grote

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Huisvestingsvoorzieningen voor ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huisvestingsvoorzieningen voor ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1997, 2007 en 2017
 

Bron: Infor-Homes


De sector van de huisvestingsvoorzieningen voor ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tijdens de afgelopen 20 jaar ingrijpende wijzigingen ondergaan. Sinds 1997 is het aantal kleine structuren (van 2 tot 50 bedden) gedaald, terwijl steeds meer grotere structuren (meer dan 100 bedden) hun deuren hebben geopend.
 

In 20 jaar tijd is driekwart van de kleine structuren verdwenen

De bovenstaande grafiek leert ons dat het aantal kleine structuren is gedaald van 140 in 1997 tot 35 in 2017, goed voor een daling met 75 %. Drie op vier kleine structuren zijn dus verdwenen in een tijdbestek van 20 jaar.

De verdwijning van deze kleine structuren heeft echter niet geleid tot een daling van het aantal bedden in deze periode. In 1997 bedroeg het totale aantal bedden 17 672, op 31 december 2017 is dit aantal gelijk aan 18 177.

Tijdens dezelfde periode is er een lichte afname van de middelgrote structuren (51 tot 100 bedden), van 81 instellingen naar 75. Het aantal grote instellingen stijgt daarentegen. Er was dus een verschuiving van het aantal bedden van de kleine naar de grotere structuren.
 

In 20 jaar tijd zijn de structuren met meer dan 100 bedden met de helft toegenomen

Van 1997 tot 2017 is het aantal opvangstructuren voor ouderen met meer dan 100 bedden gestegen van 52 tot 78. Deze toename is voornamelijk het resultaat van aanzienlijke investeringen van de privésector die vandaag ruimschoots de bovenhand heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De huisvestingsvoorzieningen voor ouderen in de hierboven beschreven gegevens omvatten de rusthuizen (ROB), de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) en de serviceflats.
 

Definities

Een rusthuis (ROB) is een collectieve residentie die huisvesting verschaft alsook hulp of verzorging aan de personen die er verblijven.

Een rust- en verzorgingstehuis (RVT) is een collectieve residentie die huisvesting verschaft alsook hulp of verzorging aan de personen die er verblijven, met een bijzondere erkenning voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen die een intensievere zorg nodig hebben.

Een residentie van serviceflats is een wooncomplex met particuliere woningen waar de bejaarden zelfstandig kunnen blijven leven en die diensten aanbiedt waarvan deze personen vrij gebruik kunnen maken.

 

 Meer weten?

U vindt meer statistische gegevens over de huisvestingsvoorzieningen voor ouderen op de themapagina Gezondheid op de website van het BISA.


Bibliografie

Home-info vzw, 2018. Jaarverslag Home-info en Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 2017.