U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Februari 2019 - Brusselse ondernemingen, een zaak van grootte!

Februari 2019 - Brusselse ondernemingen, een zaak van grootte!

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar grootte.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 104 705 btw-plichtige ondernemingen op zijn grondgebied, ofwel een tiende van alle Belgische ondernemingen1 (op 31 december 2017). Wat is de omvang van deze ondernemingen op basis van het aantal werknemers dat ze tewerkstellen? Zijn ze in dat opzicht anders dan ondernemingen in de rest van België?

 

Verdeling van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar grootte in 2017
 

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
 

Vier op de vijf Brusselse ondernemingen hebben geen werknemers in loondienst

De meeste ondernemingenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben geen werknemers in loondienst. In 2017 vertegenwoordigden die ondernemingen zonder werknemers 80 % van de ondernemingen van het Gewest. Deze categorie bestaat voornamelijk uit eenmanszaken en besloten vennootschappen zonder werknemers.

19 % van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 1 tot 50 werknemers in dienst.

Ten slotte heeft slechts 1 % van de Brusselse ondernemingen 50 of meer werknemers in dienst.

De verdeling naar grootte van de ondernemingen in België is vergelijkbaar. Het aandeel van de ondernemingen met minstens 50 werknemers is echter hoger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,1 % van de Brusselse ondernemingen) dan op nationaal niveau (0,7 % van de ondernemingen in België).
 

Een oververtegenwoordiging van ondernemingen met 250 of meer werknemers in Brussel

De ondernemingen met 50 werknemers en meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillen wat betreft het aantal jobs van deze in Vlaanderen en Wallonië:

  • 13 % van de Brusselse ondernemingen met minstens 50 werknemers zijn ondernemingen met 250 tot 499 werknemers. Dit aandeel is slechts 11 % in het Waals Gewest en 12 % in het Vlaams Gewest.
  • Ondernemingen met 500 of meer werknemers vertegenwoordigen 18 % van de ondernemingen met minstens 50 werknemers in het Brussels Gewest, terwijl dit aandeel slechts 9 % in de andere twee regio's bedraagt.


Ondernemingenmet minstens 250 werknemers zijn oververtegenwoordigd in het Brussels Gewest in vergelijking met de rest van het land. Multiregionale ondernemingen (die in verschillende gewesten actief zijn) en filialen van multinationale ondernemingen die in België actief zijn, hebben meestal hun hoofdkantoor in het Brussels Gewest.
 

Methodologie

De gepresenteerde statistieken hebben alleen betrekking op ondernemingen die btw-plichtig zijn. De term ‘onderneming’ omvat voornamelijk besloten vennootschappen met verschillende rechtsvormen (naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, verenigingen zonder winstoogmerk enz.).

Locatie

De vestigingsplaats van ondernemingen wordt bepaald op basis van het adres van de maatschappelijke zetel voor rechtspersonen en op basis van de woonplaats voor natuurlijke personen. In deze In de kijker verwijst ‘Brusselse ondernemingen’ naar ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd.

Ook al zijn de meeste werknemers van een onderneming werkzaam in vestigingen in andere regio's, ze worden meegeteld in de regio waar het hoofdkantoor is gevestigd.

Grootte

De grootte van een onderneming wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat is aangegeven bij de sociale zekerheid (RSZ). Het aantal werknemers van een onderneming is de som van het aantal werknemers van al haar vestigingen.

 

 Meer weten?

Meer statistische gegevens over ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de thematische pagina Economie van de BISA-website.


1. De term ‘onderneming’ verwijst in deze In de kijker naar een ‘btw-plichtige onderneming’.