U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Februari 2018 - De Brusselse bevolking, de hoogst gediplomeerde van België

Februari 2018 - De Brusselse bevolking, de hoogst gediplomeerde van België

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de bevolking (25 jaar en ouder) van elk gewest volgens het onderwijsniveau.

Van de 3 gewesten in België telt het Brussels gewest het grootste aandeel gediplomeerden van het hoger onderwijs. In elk gewest is een derde van de bevolking laag of niet gediplomeerd.
 

Verdeling van de bevolking (25 jaar en ouder) van elk gewest volgens het onderwijsniveau, in 2016
 

 

Methodologie

Het aandeel van de bevolking dat in aanmerking wordt genomen om het onderwijsniveau van de bevolking te berekenen, is de leeftijdsklasse van de personen van 25 jaar en ouder. Om de bovenstaande grafiek op te stellen wordt deze bevolking verdeeld in drie categorieën van onderwijsniveau (laag, gemiddeld en hoog)[1] voor elke verblijfplaats (gewesten en België):

  • een individu heeft een laag onderwijsniveau wanneer zijn/haar hoogst behaalde diploma maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs is;

  • een individu heeft een gemiddeld onderwijsniveau wanneer zijn/haar hoogst behaalde diploma een diploma van het hoger secundair onderwijs is;

  • een individu heeft een hoog onderwijsniveau wanneer zijn/haar hoogst behaalde diploma een diploma van het hoger onderwijs (al dan niet universitair) is.

 

1 Brusselaar op 3 heeft geen diploma van het secundair onderwijs

Uit de Enquête naar de Arbeidskrachten blijkt dat België in 2016 gemiddeld 33 % personen telt die laag gediplomeerd zijn of geen diploma hebben. Zij hebben maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs. Dezelfde verhouding wordt waargenomen op het niveau van de gewesten: 33 % van de Brusselaars, 32 % van de Vlamingen en 35 % van de Walen is laaggeschoold.
 

4 Brusselaars op 10 hebben een diploma van het hoger onderwijs

Op nationaal vlak had gemiddeld 1 persoon op 3 in 2016 een diploma van het hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair). Het Vlaams en het Waals Gewest komen in de buurt van dit nationale gemiddelde met respectievelijk 32 % en 31 % van hun bevolking met een hoog onderwijsniveau. Met 41 % is de Brusselse bevolking de hoogst gediplomeerde van België.

Omgekeerd zijn gemiddeld gediplomeerden minder vertegenwoordigd in het Brussels gewest dan in de andere gewesten. 26 % van de Brusselse bevolking heeft als hoogste diploma een diploma van het hoger secundair onderwijs, terwijl dit percentage in het Vlaams en het Waals Gewest in de buurt komt van het nationale gemiddelde van 35 %.
 

Steeds minder personen zijn laaggeschoold of ongeschoold

Sinds 2006 is het onderwijsniveau van de Belgische bevolking voortdurend toegenomen. Over een periode van 10 jaar is het aandeel van de bevolking met een laag onderwijsniveau in alle gewesten gedaald ten voordele van een gemiddeld en hoog onderwijsniveau. Steeds meer bewoners van het Brussels gewest behalen een diploma van het hoger onderwijs, terwijl het aandeel personen met een diploma van het hoger secundair hetzelfde blijft in Brussel. In het Vlaams en het Waals Gewest zijn echter zowel gemiddeld gediplomeerde als hoog gediplomeerde personen steeds beter vertegenwoordigd in het geheel van de bevolking.

 


[1] Deze onderwijsniveaus zijn gebaseerd op de internationale rangschikking ISCED 1997. In deze rangschikking komt het laag onderwijsniveau overeen met de klassen 0, 1 en 2, het gemiddeld onderwijsniveau met de klassen 3 en 4 en het hoog onderwijsniveau met de klassen 5 tot 8.