U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / December 2016 - Wordt men ouder in Sint-Joost of in Ukkel?

December 2016 - Wordt men ouder in Sint-Joost of in Ukkel?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Levensverwachting van de Brusselaars volgens de socio-economische status van de gemeente

In 2013 was de gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor een Brusselse man 78,2 jaar, voor een Brusselse vrouw 83,2 jaar. Hoewel het verschil kleiner wordt leven vrouwen over het algemeen langer dan mannen.

Naast dit man-vrouwverschil toont de onderstaande grafiek de levensverwachting van de Brusselaars volgens de socio-economische status van de gemeente, voor de periode 2009-2013. Het verschil in levensverwachting tussen de inwoners van de armste gemeenten en die van de meest welstellende gemeenten bedraagt 3 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen.

We merken daarbij op dat hoewel er al grote verschillen bestaan tussen de gemeenten wat betreft het socio-economische niveau van de bewoners, die verschillen nog meer uitgesproken zijn op wijkniveau.
 

Levensverwachting bij geboorte volgens geslacht en socio-economische status (SES) van de gemeente, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2009-2013

 

Berekening van de socio-economische status van de gemeente

De socio-economische status (SES) van de gemeente wordt berekend op basis van drie indicatoren (2012):

  • het mediaaninkomen van de belastingaangiften,
  • het werkloosheidscijfer,
  • het aandeel begunstigden van het leefloon (18-64 jaar).


Op basis daarvan omvat de categorie met de gemeenten met een hoge SES vijf gemeenten: Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Er zijn zes gemeenten met een lage SES: Anderlecht, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en Schaarbeek.

De acht overige gemeenten vormen de middencategorie (gemiddelde SES): Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Evere, Elsene, Vorst en Etterbeek.

Voor deze analyse wordt de socio-economische status van de gemeenten gebruikt omdat de bestaande gegevens niet toelaten de socio-economische status van de personen rechtstreeks te linken aan hun levensverwachting. De socio-economische status van de gemeenten dient dus als indirecte indicator omdat deze toelaat de socio-economische situatie van de personen in te schatten. Hoewel rijken en armen niet gelijkmatig over de gemeenten gespreid zijn, leeft er in de meeste gemeenten wel een redelijk gemengde bevolking. De verschillen in levensverwachting tussen de rijksten en de armsten worden dan ook onderschat als men de analyse per gemeente uitvoert.

 

Levensverwachting en sociale ongelijkheden

De levensverwachting weerspiegelt de algemene gezondheidstoestand van een bevolking. De gezondheid is van vele factoren afhankelijk, zoals de leefomgeving (werkomstandigheden, kwaliteit van de woning), de sociale en familiale omgeving, de toegang tot gezondheidszorg, de levensstijl (voeding, roken, sport, enz.). De socio-economische toestand is een belangrijke bepalende factor voor de gezondheid omdat hij verband houdt met al die andere factoren. De hoogste inkomens gaan vaak gepaard met de beste leefomstandigheden, maken een vlottere toegang mogelijk tot een kwaliteitsvolle woning en gezondheidszorg, gezonde voeding, een abonnement voor een sportclub,...

Armoede en gezondheid hangen dus nauw samen. Armoede kan leiden tot een verslechtering van de gezondheidstoestand, en een slechte gezondheid kan leiden tot verarming. Om de gezondheid van de kansarmen te verbeteren, dient daarom ook hun socio-economische toestand te verbeteren.
 

 Meer weten over de 19 Brusselse gemeenten

Download Zoom op de gemeenten via de website van het BISA,

Download Zoom op de gemeenten via de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.