U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker

BISA - In de kijker - RSS

November 2019 – Kinderopvang voor jonge kinderen: sterke verschillen tussen de Brusselse gemeenten

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Aantal kinderopvangplaatsen ten opzichte van het aantal kinderen jonger dan drie jaar

November 2019 – Kinderopvang voor jonge kinderen: sterke verschillen tussen de Brusselse gemeenten - Lees verder...

September 2019 - 30 jaar evolutie van de schoolbevolking in het Brussels Gewest

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Evolutie van de Brusselse schoolbevolking weer in het kleuteronderwijs, het lager en het secundair onderwijs

September 2019 - 30 jaar evolutie van de schoolbevolking in het Brussels Gewest - Lees verder...

Juli 2019 - Hoe evolueert het autobezit van de Brusselse huishoudens?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Autobezit van huishoudens (aandeel huishoudens met minstens één auto)

Juli 2019 - Hoe evolueert het autobezit van de Brusselse huishoudens? - Lees verder...

Juni 2019 - Openbare orde en veiligheid: gemeentelijke prioriteiten in 2017

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker -Uitsplitsing van de gewone ontvangsten en uitgaven van de Brusselse gemeenten

Juni 2019 - Openbare orde en veiligheid: gemeentelijke prioriteiten in 2017 - Lees verder...

Mei 2019 - Wat als we rekening zouden houden met de internationale tewerkstelling?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Situatie op de arbeidsmarkt van de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd

Mei 2019 - Wat als we rekening zouden houden met de internationale tewerkstelling? - Lees verder...

April 2019 - Tegen 2025 zal de Brusselse bevolking toenemen, maar minder dan verwacht

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Evolutie van de bevolking van het BHG tussen 2005 en 2025 (waargenomen en geprojecteerd)

April 2019 - Tegen 2025 zal de Brusselse bevolking toenemen, maar minder dan verwacht - Lees verder...

Maart 2019 - De motoren van economische groei in 2017

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Bijdrage van de bedrijfstakken aan de groei van de toegevoegde waarde in het Brussels Gewest

Maart 2019 - De motoren van economische groei in 2017 - Lees verder...

Februari 2019 - Brusselse ondernemingen, een zaak van grootte!

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar grootte.

Februari 2019 - Brusselse ondernemingen, een zaak van grootte! - Lees verder...

November 2018 - Aanzienlijke toename van het aantal Brusselaars met een baan verwacht

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Jaarlijkse evolutie van de werkende bevolking, van de binnenlandse werkgelegenheid en van de pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

November 2018 - Aanzienlijke toename van het aantal Brusselaars met een baan verwacht - Lees verder...

September 2018 - Een studierichting kiezen, een genderkwestie

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de inschrijvingen in het Brussels hoger onderwijs per studiedomein, volgens gender.

September 2018 - Een studierichting kiezen, een genderkwestie - Lees verder...

Augustus 2018 - Wie woont vlakbij een metrostation?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Aandeel van de bevolking dat vlakbij een metrohalte woont

Augustus 2018 - Wie woont vlakbij een metrostation? - Lees verder...

Juni 2018 - De ondernemersdynamiek gezien vanuit het Conjunctuuroverzicht

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - De ondernemersdynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Juni 2018 - De ondernemersdynamiek gezien vanuit het Conjunctuuroverzicht - Lees verder...

Mei 2018 - Eén Brusselse loontrekkende op drie werkt deeltijds

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Aandeel van de deeltijdse werknemers onder de Brusselse loontrekkenden van 15 tot 64 jaar.

Mei 2018 - Eén Brusselse loontrekkende op drie werkt deeltijds - Lees verder...

April 2018 - Welk aandeel van de Brusselaars ontvangt een leefloon?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Aandeel begunstigden van een leefloon in de bevolkingsgroep van 18- tot 64-jarigen.

April 2018 - Welk aandeel van de Brusselaars ontvangt een leefloon? - Lees verder...

Maart 2018 - Verdeling van de verontreinigde en mogelijk verontreinigde terreinen in Brussel

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de in de inventaris van de bodemtoestand opgenomen percelen volgens hun categorie van verontreiniging

Maart 2018 - Verdeling van de verontreinigde en mogelijk verontreinigde terreinen in Brussel - Lees verder...

Februari 2018 - De Brusselse bevolking, de hoogst gediplomeerde van België

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Verdeling van de bevolking (25 jaar en ouder) van elk gewest volgens het onderwijsniveau.

Februari 2018 - De Brusselse bevolking, de hoogst gediplomeerde van België - Lees verder...