U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Augustus 2018 - Wie woont vlakbij een metrostation?

Augustus 2018 - Wie woont vlakbij een metrostation?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Aandeel van de bevolking dat vlakbij een metrohalte woont

Brussel mag dan wel over een dicht en uitgebreid openbaarvervoersnet beschikken, niet iedereen woont daarom dicht bij een metrostation. Bepaalde zones zijn namelijk minder goed ontsloten dan andere.
 

Aandeel van de bevolking dat vlakbij een metrohalte woont (500m), 2018 (%)
 


Op bovenstaande kaart zijn die verschillen duidelijk te zien. Op de kaart is het gewestelijke grondgebied opgedeeld in 145 wijken. Voor elk van die wijken wordt het deel van de bevolking dat binnen een straal van 500 meter rond een metrostation woont geëvalueerd. De waarden die deze indicator aan elke wijk koppelt worden weergegeven via een kleurverloop van vijf kleuren. Hoe hoger het aantal personen dat binnen een straal van 500 meter rond een metrostation woont, hoe donkerder de kleur. Zo zijn de wijken in donkerblauw die die verhoudingsgewijs het meeste inwoners in de buurt van een metrostation tellen (meer dan 85% van alle inwoners). De wijken in bleekgroen daarentegen tellen weinig of geen inwoners die op minder dan 500 meter van een metrostation wonen.

Het tracé van het metronet is met oranje lijnen weergegeven. De voor de gebruikers toegankelijke metrostations bevinden zich langs die lijnen.
 

De Brusselse metro in de kijker

In 2016 vierde de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) het 40-jarige bestaan van haar metro. Het metronet heeft zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld en telt op vandaag vier lijnen, die goed zijn voor 39,9 km sporen.

Twee van die lijnen (2 en 6) volgen het tracé van de Kleine Ring langs de noordelijke, oostelijke en zuidelijke grenzen van de Vijfhoek. Het westelijke tracé loopt langs het westelijke ringspoor en van daar verder (lijn 6) in noordelijke richting tot aan de Heizelvlakte.

De twee andere lijnen (1 en 5) doorkruisen de Vijfhoek en de Europese wijk langs een oost-west-as. In het westen is lijn 1 beperkt tot aan het Weststation, terwijl lijn 5 verderloopt tot aan het ziekenhuis en het bedrijventerrein Erasmus in Anderlecht. Aan oostelijke kant splitst lijn 5 zich op richting Herrmann-Debroux in Oudergem, terwijl lijn 1 verderloopt richting Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe.


Op de kaart is, weinig verrassend, de configuratie van het metronetwerk van de MIVB te zien. De bevolkingsgroepen in de Vijfhoek en daarrond zijn bijzonder goed bediend. Ze wonen vlakbij het kruispunt van ongeveer alle lijnen. De dichtheid van de stations en de keuze van bestemming zijn er dus aanzienlijk.

Binnen de tweede kroon blijven de waarden hoog langs de radiale lijnen die vanuit de buitenwijken in het centrum samenkomen.

Zones die slecht ontsloten zijn met de metro kunnen dan wel weer goed bediend zijn via een ander transportmiddel (bus, tram of trein, van de MIVB, De Lijn, TEC of de NMBS). In de andere gevallen blijft de ontsluiting zwak, ongeacht het openbaar vervoermiddel.
 

 Wilt u er meer over weten?

Vier indicatoren gekoppeld aan andere openbaar vervoermiddelen zijn beschikbaar op de website van de Wijkmonitoring. Ze helpen als aanvulling bij deze eerste lezing.

De Wijkmonitoring bevat statistische gegevens in verschillende thema's. Onlangs zijn thema's zoals nationaliteiten, onderwijs of huishoudens volledig geactualiseerd met de laatst beschikbare gegevens.