U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / Augustus 2017 - 10 inwoners extra per dag in Brussel in 2016

Augustus 2017 - 10 inwoners extra per dag in Brussel in 2016

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - De loop van de Brusselse bevolking op een gemiddelde dag

De loop van de Brusselse bevolking op een gemiddelde dag in 2016

 

 

Op 1 januari 2016 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 187 890 inwoners. Tijdens de loop van het jaar kwamen hier slechts 3 714 personen bij, waardoor er 1 191 604 inwoners op 1 januari 2017 waren. Dit is de kleinste jaarlijkse toename sinds eind de jaren 1990.
Toch betekende dit niet dat er minder bedrijvigheid onder de Brusselse bevolking was dan tijdens de vorige jaren. Achter deze zwakke groei voor het jaar 2016 zitten namelijk veel grotere fluxen, zoals onder meer 39 124 vertrekken uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Vlaanderen of Wallonië, 47 902 immigraties vanuit het buitenland, … 
 

Maar wat betekende dit concreet per dag?

Methodologie: dagelijks gemiddelde

De cijfers die besproken worden in de tekst komen overeen met dagelijkse gemiddelden: het totaal aantal observaties voor elke flux werd gedeeld door 366 (wat het aantal dagen is dat het jaar 2016 telde). We doen in deze In De Kijker alsof iedere dag van het jaar 2016 voor elke flux precies evenveel observaties bevat, wat in realiteit niet het geval is. Zo zijn er bijvoorbeeld meer sterfgevallen in de winter dan in de zomer.

Met de term “dag” (24 uur) bedoelen we dus een gemiddelde dag in het jaar 2016.


Twee geboorten voor een sterfgeval

In 2016 kende het Brussels Gewest eerst en vooral een groei van zijn bevolking door geboorten. Gemiddeld elke dag:

 • werden 49 Brusselaars op de wereld gezet. Dit komt neer op de geboorte van een nieuwe Brusselaar gemiddeld elk half uur.
 • lieten 25 personen het leven. Gemiddeld elk uur in 2016 stierf er dus een Brusselaar.
   

Over het algemeen waren op er een dag in 2016 dus bijna dubbel zoveel geboorten als sterfgevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor groeide de Brusselse bevolking in aantal.
 

Interne migratiestromen in het voordeel van Vlaanderen en Wallonië

 • Gemiddeld gezien trokken iedere dag 37 Vlamingen en 30 Walen naar het Brussels Gewest om er zich te vestigen.
 • Heel wat meer Brusselaars, 107 om precies te zijn, lieten Brussel echter voor wat het was en trokken naar Vlaanderen (65 personen) of Wallonië (42 personen).


Door interne migratie verloor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 op een dag tijd dus 40 inwoners.


Omvangrijke internationale migratiestromen van en naar Brussel

Brussel viel meer in de gratie bij de bevolking die vanuit het buitenland kwam:

 • Zo immigreerden 131 personen per dag vanuit het buitenland naar Brussel.
 • Hiertegenover stonden echter wel 104 personen die uit Brussel emigreerden over de landgrenzen.


Op een dag in 2016 waren er dus ongeveer evenveel Brusselaars die naar de rest van het land verhuisden als Brusselaars die naar het buitenland emigreerden.
 

In totaal (som van het aantal internationale immigraties en emigraties) vonden er op een dag in 2016 zo’n 235 uitwisselingen met het buitenland plaats. Het verschil tussen de internationale immigraties en emigraties in 2016 kwam echter slechts neer op zo’n 27 personen erbij per dag.
 

10 inwoners extra op een dag in 2016

Uit het bovenstaande blijkt dat:

 • op een dag in 2016 de Brusselse bevolking toenam met 24 personen door de ruimschootse compensatie van de sterfgevallen door het aantal geboorten.
 • Brussel echter door het geheel aan migratiestromen elke dag netto 13 inwoners verloor:
  • Brussel viel in België minder in de smaak en verloor netto iedere dag zo’n 40 inwoners aan de rest van het land.
  • Opmerkelijk in 2016 was dat dit verlies niet volledig gecompenseerd kon worden door de uitwisselingen met het buitenland, waarmee Brussel iedere dag netto slechts zo’n 27 inwoners won.


Al deze vaststellingen samen kwamen neer op een netto-groei van 10 inwoners per dag1. Dit geeft over de 366 dagen van het jaar 2016 de observatie van 3 714 inwoners voor de groei van de bevolking!
 

 Meer weten hierover?

Meer cijfers over hoe de Brusselse bevolking evolueerde, wat haar kenmerken zijn op vlak van leeftijdsstructuur, nationaliteiten, enz., kan terug gevonden worden op de pagina van het thema bevolking.

Dit thema werd eind juli 2017 bijgewerkt met nieuwe cijfers, namelijk het totale bevolkingsaantal op 1 januari 2017 en de eerste cijfers over de loop van de bevolking tijdens het jaar 2016.

Kom deze nieuwe cijfers ontdekken!


[1] 24 personen-13 personen komt neer op 11 personen. Dat de netto-groei per dag echter maar 10 personen is, komt door de statistische aanpassing. Er bleek namelijk ongeveer 1 uitgaande beweging per dag te dag te weinig geteld tijdens het jaar 2015. Hierdoor telde het bevolkingscijfer van 1 januari 2016, 317 personen te veel. We dienen dus ook een statistische aanpassing van ongeveer -1 persoon per dag in rekening te brengen om dit te corrigeren.

Wat is een statistische aanpassing?
De statistische aanpassing omvat de laattijdige meldingen van demografische gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het voorgaande jaar. Het gaat meer bepaald over de wijzigingen die later dan 1 maart van het jaar x werden opgenomen, maar plaatsvonden tijdens het jaar x-1. Deze konden door de laattijdige melding niet worden opgenomen in de loop van het jaar x-1. Het is dus het saldo van de operaties tijdens het jaar x-1 die nog niet verrekend werden door het Rijksregister op het moment van de overdracht van de gegevens over de bevolkingsloop tijdens het jaar x-1 en de stock op 1 januari van het jaar x aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie. Raadpleeg de methodologietekst van het thema Bevolking om er meer over te weten.