U bent hier: Home / Publicaties / Titels / In de kijker / April 2017 - Zijn de Brusselaars tevreden over hun woonomgeving?

April 2017 - Zijn de Brusselaars tevreden over hun woonomgeving?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - In de kijker - Percentage personen dat tevreden is over zijn woonomgeving in Brussel en in Europa in 2015

Het onderzoek naar de levenskwaliteit in Europese steden toont aan hoe tevreden de Europeanen zijn met het leven in de stad waar ze wonen. De vijfde editie werd uitgevoerd in 2015. Brusselaars geven aan vrij tevreden te zijn over hun woonomgeving, behalve voor wat bepaalde milieuaspecten betreft.

Percentage personen dat tevreden is over zijn woonomgeving, voor een selectie van 12 thema's, in Brussel en in Europa in 2015

 

Hoe moet de grafiek worden gelezen?

De voorgestelde grafiek is een radargrafiek of spinnenwebgrafiek. Ze bevat twaalf assen die overeenkomsten met twaalf thema's van de opiniepeiling.

Voor elke as variëren de waarden van 0 (in het midden) tot 100 (aan de buitenkant). Het gaat om het percentage ondervraagde personen die verklaarden tevreden te zijn over het behandelde thema. Met andere woorden: hoe dichter het punt bij de buitenkant ligt, hoe hoger het percentage personen dat tevreden is.

De grafiek vergelijkt de waarden van Brussel (in het geel) met de gemiddelde waarden van alle 79 Europese steden die opgenomen zijn in de peiling (in het blauw). In deze peiling stemt de stad genaamd 'Brussel' overeen met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De gezondheidszorg krijgt de beste score

De Brusselaars zijn het meest te spreken over de gezondheidszorg: 89 % van de respondenten geeft aan hierover tevreden te zijn. Dat is ver boven het Europese gemiddelde van 70 %.

De gezondheidszorg omvat zowel de personen die gezondheidszorg verstrekken (bv. artsen) als de voorzieningen (o.a. ziekenhuizen en gezondheidscentra).

 

De buurtwinkels, de groene ruimtes, culturele ruimtes en publieke ruimtes scoren goed

De buurtwinkels eindigt op de tweede plaats in de tevredenheidsranking, met een tevredenheidsscore van 87 % in Brussel. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde (84 %).

Andere aspecten van de woonomgeving bereiken of overstijgen de tevredenheidsgraad van 80 %. Hierbij gaat het om de groene ruimtes (85 %), de culturele ruimtes (83 %) en de publieke ruimtes (80 %). Het Europese gemiddelde schommelt tussen 76 % en 79 % voor deze categorieën.

 

De netheid, de luchtkwaliteit en het geluidsniveau moeten worden verbeterd

De netheid, de luchtkwaliteit en het geluidsniveau zijn een bron van ontevredenheid onder de Brusselaars:

  • slechts 46 % verklaart tevreden te zijn over de netheid, wat ver onder het Europese gemiddelde van 65 % ligt.
  • 51 % is tevreden over de luchtkwaliteit, tegenover gemiddeld 63 % in Europa.
  • 54 % geeft aan tevreden te zijn over het geluidsniveau, tegenover een gemiddelde van 62 % in Europa.

 

De opiniepeiling van de Europese Commissie wordt sinds 2004 om de drie jaar afgenomen. Ze wordt gepubliceerd in de reeks van de "Flash Eurobarometer"-peilingen. Voor de editie van 2015 werden 40 000 personen telefonisch ondervraagd in 79 verschillende steden. Per stad werden zo'n 500 inwoners geïnterviewd. De thema's die behandeld werden, gingen verder dan de woonomgeving. Ze hebben betrekking op huisvesting, gezondheid, economie, werk, milieu, vervoer, vrije tijd en veiligheidsgevoel.

 

 Meer weten?

Op de themapagina Milieu en Energie van de website van het BISA zijn tal van statistieken over het milieu beschikbaar. De tabellen "Milieu en maatschappij" bevatten onder andere de statistieken over de woonomgeving.

Het volledige verslag van de enquête "Levenskwaliteit in de Europese steden 2015" (Flash Eurobarometer 419) is beschikbaar in het Engels op de website van de Europese Commissie.