U bent hier: Home / Publicaties / Titels / Cahiers van het BISA

Cahiers van het BISA

De cahiers van het BISA bieden specifieke thematische analyses over het Brussels Gewest op basis van kwantitatieve methodes

cahier_cover_NL

De cahiers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) bieden specifieke thematische analyses over het Brussels Gewest op basis van kwantitatieve methodes.

Demografie, arbeidsmarkt, wijken, enz., de cahiers van het BISA gaan dieper in op specifieke thema’s, dankzij kwantitatieve analysemethodes.

De cahiers van het BISA, die geschikt zijn om zowel het grote publiek als een meer gespecialiseerd lectoraat te informeren, combineren een pedagogische voorstelling van de problematiek met gedetailleerde beschrijvingen van de gebruikte methodes en de verkregen resultaten.

De cahiers van het BISA zijn de vervangers van de reeks statistische dossiers.


U kunt hieronder de volgende documenten downloaden:

 • De cahiers van het BISA,
 • archieven: statistische dossiers

 

 

Indien u papieren edities van deze publicatie wilt bestellen, dan kunt u ons formulier gebruiken.

 

Reeds verschenen nummers

Cahier nr. 8

Kennisstromen in innovatieve bedrijven: het Brussels innovatiesysteem (december 2018) (.pdf) (1762K)

Bijlagen econometrische analyses (.xls)

Innovatie is cruciaal voor de economische groei van een gewest. Ze steunt met name op de kennis die de bedrijven uitwisselen met andere actoren. Het Cahier van het BISA n°8 werpt een licht op de kennisstromen bij Brusselse innovatieve bedrijven.

Cahier nr. 7

Projecties voor de Brusselse schoolbevolking tegen 2025 (juli 2017) (.pdf) (1545K)

Dit zevende cahier van het BISA stelt de schoolbevolkingsvooruitzichten tegen het jaar 2025 van het BISA voor. Het analyseert om te beginnen de recente evolutie van het aantal leerlingen die in het Brussels Gewest naar school gaan en stelt vervolgens de vooruitzichten voor 2024-2025 op volgens het onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair) en de woonplaats.

Cahier nr. 6

Brusselse gemeentelijke bevolkingsprojecties 2015-2025 (oktober 2016) (.pdf) (3723K)

Het Cahier van het BISA nr. 6 stelt de bevolkingsprojecties voor die het BISA berekende voor elk van de 19 Brusselse gemeenten, voor de periode 2015-2025. Het bevat voor elke gemeente de cijfers en analyses per leeftijd, geslacht en aantal private huishoudens.

Cahier nr. 5

De nood aan leerkrachten in het Brussels Gewest (juni 2016) (.pdf) (738K)

Het Cahier van het BISA nr. 5 presenteert de resultaten van een prospectieve studie over de behoefte aan leerkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020. Deze studie vergelijkt de vraag en het aanbod betreffende personeel voor het basis- en middelbaar onderwijs en doet aanbevelingen om aan de behoeften te kunnen voldoen. De studie werd door het BISA besteld en uitgevoerd door een interuniversitair consortium (ULB-IGEAT, USL-IRIB, VUB-BRIO, UCL-Girsef).

Cahier nr. 4

Evaluatie van de transversale acties van de New Deal (maart 2015) (.pdf) (464K)

Het vierde Cahier van het BISA stelt resultaten voor van de eerste evaluatie van het overheidsbeleid door het Instituut, in samenwerking met de onderzoekers van de Université de Liège (SPIRAL en CLEO). Deze evaluatie betreft de transversale acties van de Brusselse New Deal.

Cahier nr. 3

Evolutie, kenmerken en verwachtingen van de Brusselse middenklasse (december 2012) (.pdf) (607K)

De derde uitgave van de Cahiers van het BISA betreft de Brusselse middenklasse en haar eigenschappen en evolutie. Het Cahier onderzoekt waarom de middenklasse het Gewest verlaat en stelt mogelijke acties voor om de aanwezigheid van de middenklasse in de hoofdstad te versterken en zo de maatschappelijke voordelen die daaruit voortvloeien te doen toenemen.

Cahier nr. 2

Weerslag van de demografische ontwikkeling op de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (juni 2010) (.pdf) (1300K)

Dit tweede cahier van het BISA buigt zich over de gevolgen van de Brusselse bevolkingstoename voor de schoolbevolking en –infrastructuur tegen 2015 en 2020. De analyse wordt uitgesplitst per onderwijsniveau en per gemeente.

Cahier nr. 1

Bevolkingsprojecties 2010-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mei 2010) (.pdf) (2536K)

Dit eerste cahier van het BISA bevat een kwantificering van de Brusselse bevolkingsgroei tot 2020.
Deze voorspellingen bieden een update van de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau van 2007 op basis van de recentste beschikbare informatie. Dit cahier bestaat uit twee luiken: het eerste heeft betrekking op het Gewest in zijn geheel, het tweede op de Brusselse gemeenten.

 

 

Archieven: de statistische dossiers van het BISA

 Hier vindt u de thematische dossiers die het BISA publiceerde tussen 1991 en 2007.

De dossiers die werden gepubliceerd sinds 2000 kunnen worden gedownload.

 

Publicatie 2007 

 

Publicaties 2005 

 

Publicatie 2004

Publicatie 2003

Publicatie 2002

 

Publicatie 2000

 

Publicaties 1998

 • Dossier nr. 36: Werkloosheidsgraden en ondertewerkstellingsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (43 p., M. De Villers, Directie Studies en Regionale Statistiek, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

Publicaties 1997

 • Dossier nr. 35: KMO's en het scheppen van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (61 p., J. Degadt, KUB - Katholieke Universiteit Brussel)
 • Dossier nr. 34: Veiligheids- en samenlevingscontracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (49 p., D. Defraene, K. Lalieux, Ph. Mary, S. Smeets, Ecole des sciences crim., Centre de sociologie du droit et de la justice, ULB)

 

Publicaties 1996

 • Dossier nr. 33: Aanwerving, "etniciteit", privéleven
  (35 p., B. Smeesters en A. Nayer, CERP (Créations et Recherche Pluridisciplinaire, ULB)
 • Dossier nr. 32: Sectorale spreiding en pendel van de zelfstandige beroepsbevolking in het BHG
  (28 p., J. Degadt, KUB)
 • Dossier nr 31: De afhandeling van drugszaken in Brussel in 1993 en 1994
  (44 p., W. De Pauw, School voor Criminologie, VUB)

 

Publicaties 1995

 • Dossier nr. 30: De congresfunctie van Brussel
  (22 p., D. Dendauw en W. Van Den Panhuyzen, Centrum voor Bedrijfsbeheer, VUB)
 • Dossier nr. 29: Structuur van het secundair onderwijs te Brussel: een sociaal-economische analyse
  (24 p., J. Degadt, KUB)
 • Dossier nr. 28: Impact van het zakentoerisme op de gewestelijke economie van Brussel
  (20 p., C. Hamaide, ICHEC - Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales)
 • Dossier nr. 27: Ontwikkeling van de tertiaire sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – de horecasector
  (25 p., A.-M. Kumps en M. Taymans, CERB - Centre d'Etudes Régionales Bruxelloises)
 • Dossier nr. 26: Ongelijkheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (34 p., C. Schupp, DULBEA – Departement d'Economie Appliquée de l'ULB)
 • Dossier nr. 25: De atmosferische vervuiling, effecten en onkosten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (35 p., S. Fally, D. Joannes, D. Leduc en M.F. Scharll, ULB)

 

Publicaties 1994

 • Dossier nr. 24: Milieu-effectrapportering voor stedelijke omgevingen: het schatten van de leefbaarheid van een plaats
  (25 p., D. Devuyst en L. Hens, Eenheid Menselijke Ecologie, VUB)
 • Dossier nr. 23: De migranten en de huisvestingsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (42 p., M.-N. Beauchesne, Institut de Sociologie, ULB)
 • Dossier nr. 22: De vrije beroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (29 p., J. Degadt, KUB)
 • Dossier nr. 21: De schepping van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (21 p., A.-M. Kumps en M. Taymans, CERB – Centre d'Etudes Régionales Bruxelloises)
 • Dossier nr. 20: Diagnose van de Brusselse economie op middellange termijn
  (29 p., E. Hespel, DULBEA – Département d'Economie Appliquée de l'ULB)
 • Dossier nr. 19: Een economische benadering van het Brussels architectonisch erfgoed
  (19 p., N. Van Droogenbroeck, ICHEC – Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales)

 

Publicaties 1993

 • Dossier nr. 18: De inschakeling in de arbeidsmarkt van jongeren van vreemde afkomst
  (16 p., A.Rea en N. Ouali, CESR – Centre de Sociologie et d'Economie Régionales, ULB)
 • Dossier nr. 17: Studie van de appartementenmarkt te Brussel
  (17 p., E. Hespel en M. Van Elegem, DULBEA – Département d'Economie Appliquée de l'ULB)
 • Dossier nr. 16: Impact van de huurprijs op de koopkracht van de Brusselse bevolking
  (29 p., J. Degadt en M. Cottyn, KUB)
 • Dossier nr. 15: De tewerkstelling van de Brusselaars en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (21 p., A.-M. Kumps en M. Taymans, CERB – Centre d'Etudes Régionales Bruxelloises)
 • Dossier nr. 14: Huisvesting in Brussel: een beschouwing over het geval van de tweede verblijven
  (18 p., Ch. Schaut en N. Van Droogenbroeck, ICHEC – Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales)
 • Dossier nr. 13: De personenbelasting in de Brusselse gemeenten: een bedreigde grondslag ?
  (23 p., B. Heyndels, CEMS – Centrum voor Ekonometrie en Management Science, VUB)

 

Publicaties 1992

 • Dossier nr. 12: De problematiek van het huishoudelijk afval: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (16 p., R. Patesson, Institut de Sociologie, ULB)
 • Dossier nr. 11: Verbruiks- en belevingswaarde van openbaar groen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (22 p., W. Van Den Panhuyzen en S. De Hertog, VUB)
 • Dossier nr. 10: De Brusselse ondernemingen
  (30 p., A.-M. Kumps en M. Taymans, CERB – Centre d'Etudes Régionales Bruxelloises)
 • Dossier nr. 9: Structuur van de gezondheidskosten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (27 p., C. Kestens, J.-M. Laasman en Ch. Lucet, DULBEA – Département d'Economie Appliquée de l'ULB)
 • Dossier nr. 8: De problematiek van het hotelwezen te Brussel
  (19 p., C. Hamaide, ICHEC - Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales)
 • Dossier nr. 7: Profiel van de zelfstandige beroepsbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (25 p., J. Degadt en M. Cottyn, KUB)

 

Publicaties 1991

 • Dossier nr. 6: Migraties in het Brusselse stadsgewest 1980-1990
  (35 p., R. De Bruyn en W. De Lannoy, VUB)
 • Dossier nr. 5: Analyse en raming van de bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (24 p., N. Fasquelle, DULBEA – Departement d'Economie Appliquée de l'ULB)
 • Dossier nr. 4: Huisvesting in Brussel: het geval van de leegstaande woningen
  (36 p., Ch. Ost en Ch. Schaut, ICHEC – Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales)
 • Dossier nr. 3: De inkomens van de Brusselse bevolking
  (28 p., J. Degadt, KUB)
 • Dossier nr. 2: De werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (15 p., A. Vanheerswyngels, Institut de Sociologie, ULB)
 • Dossier nr. 1: De invloedzone van de Brusselse ziekenhuizen
  (27 p., M. Taymans, CERB – Centre d'Etudes Régionales Bruxelloises)