U bent hier: Home / Publicaties / Titels / Focus van het BISA

Focus van het BISA

De Focus geeft een overzicht van een werkthema van het Instituut. De belangrijkste thema’s en uitdagingen van de sociaaleconomische realiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen erin aan bod komen, met behulp van grafieken, tabellen en/of kaarten

focus_nl_cover

In enkele bladzijden geeft de Focus een overzicht van een werkthema van het Instituut. De belangrijkste thema’s en uitdagingen van de sociaaleconomische realiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen erin aan bod komen, met behulp van grafieken, tabellen en/of kaarten.

De Focus is een elektronische publicatie bestemd voor een ruim publiek.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwe publicaties van het BISA, onder andere de Focus, kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief.

 

U kunt hieronder de verschillende nummers van de Focus downloaden.

Reeds verschenen nummers

Focus nr. 34

Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (januari 2020) (.pdf) (5021K)

In 2019 overschreed de Brusselse bevolking de grens van 1,2 miljoen inwoners. De Focus van het BISA n°34 analyseert de factoren die deze demografische evolutie van het gewest verklaren en traceert naar aanleiding van het 30-jarige bestaan haar evolutie sinds 1989.

Focus nr. 33

Brusselse werkgelegenheidssteun: welke impact? (juli 2019) (.pdf) (311K)

Zorgen de maatregelen waarmee men een eerste beroepservaring kan opdoen ervoor dat Brusselse jongeren sneller uit de werkloosheid geraken? Het Federaal Planbureau (FPB), het BISA en view.brussels van Actiris hebben zich over deze vraag gebogen in de Focus van het BISA nr. 33 en in de Working Paper 6-19 van het Federaal Planbureau.

Focus nr. 32

Brusselse huishoudens en de auto (juni 2019) (.pdf) (370K)

Autobezit ligt aan de basis van automobiliteit. Wie beschikt er over een auto in het Brussels Gewest? En hoe verschilt het autobezit volgens de kenmerken van de huishoudens? Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze Focus een balans opgemaakt van het autobezit van de Brusselse huishoudens.

Focus nr. 31

Welke ondernemingen maken gebruik van de Brusselse financiële instrumenten? (juni 2019) (.pdf) (483K)

Tussen 2014 en 2016 maakten 4 575 ondernemingen gebruik van de verschillende financiële instrumenten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt, en dit voor een totaalbedrag van 162 miljoen euro. De Focus van het BISA nr. 31 analyseert het gedrag en de kenmerken van de ondernemingen die financiële steun kregen.

Focus nr. 30

Brusselaars in het digitale tijdperk: toegang tot en gebruik van ICT (juni 2019) (.pdf) (421K)

In het digitale tijdperk analyseert de Focus van het BISA nr. 30, geschreven in samenwerking met Innoviris, de toegang van Brusselaars tot informatie- en communicatietechnologieën (ICT).

Focus nr. 29

De impact van een beleidsmaatregel evalueren door middel van een contrafeitelijke methode: welke voorwaarden gelden er? (mei 2019) (.pdf) (319K)

Een beleidsmaatregel evalueren door middel van een contrafeitelijke methode: een goed idee, maar wel onder bepaalde voorwaarden! In Focus nr. 29 belicht het BISA de voorwaarden die vervuld moeten zijn vooraleer een contrafeitelijke evaluatie kan aangevat worden.

Focus nr. 28

Demografische barometer 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (december 2018) (.pdf) (3747K)

In 2017 was er een toename van de Brusselse bevolking met 7 000 inwoners. De Focus van het BISA nr. 28 analyseert de evolutie van het sterftecijfer, het geboortecijfer en de migraties in het Brussels gewest in een poging een verklaring te bieden voor deze gematigde groei. Ook de geslachtsstructuur van de Brusselse bevolking wordt er bestudeerd.

Focus nr. 27

De nieuwe inwoners van de Brusselse wijken (oktober 2018) (.pdf) (2226K)

De Focus van het BISA nr. 27 stelt u de nieuwe inwoners van het Brussels Gewest voor en analyseert deze dynamiek ook op het niveau van de wijken.

Focus nr. 26

STEM opleidingen, een mannenzaak? (juni 2018) (.pdf) (426K)

De Focus van het BISA nr. 26 analyseert de statistieken van het hoger onderwijs volgens gender, meer bepaald in de wetenschappelijke en technische richtingen.

Focus nr. 25

De economische verhoudingen tussen de Belgische gewesten aan de hand van de interregionale input-outputtabel (juni 2018) (.pdf) (881K)

De Focus van het BISA nr. 25 analyseert de goederen- en dienstenstromen tussen Brussel, Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. Ontdek meer over de economische verhoudingen tussen de drie Belgische gewesten dankzij de eerste interregionale input-outputtabel die voor België beschikbaar is.

Focus nr. 24

Internationale tewerkstelling: eindelijk aanwezig in de arbeidsmarktstatistieken (mei 2018) (.pdf) (822K)

De Focus van het BISA nr. 24, geschreven in samenwerking met het onderzoekscentrum HIVA van de KU Leuven, presenteert de resultaten van de eerste meting van de internationale tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Focus nr. 23

Brussel, hoofdstad van onderzoekers (maart 2018) (.pdf) (610K)

In 2015 waren er 12 117 personen VTE (Voltijds Equivalenten) tewerkgesteld in de onderzoek-en-ontwikkelingssector (O&O) in het Brussels Gewest. Gerealiseerd in samenwerking met Innoviris, analyseert deze Focus nr. 23 de meeste recente gegevens van het Brussels Gewest over het personeel in de O&O-sector en het personeel in wetenschap en technologie.

Focus nr. 22

Demografische barometer 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (januari 2018) (.pdf) (5508K)

In 2016 is de Brusselse bevolking gegroeid met 3 700 bewoners. De bevolking in het Brussels Gewest blijft dus groeien. Welke balans kunnen we echter opmaken uit deze groei die aanhoudt sinds ongeveer vijftien jaar?

Focus nr. 21

Chinezen, Indiërs en Japanners in het Brusselse Gewest (november 2017) (.pdf) (7953K)

De Focus van het BISA, nr. 21, buigt zich over de aanwezigheid van de Chinezen, Indiërs en Japanners in het Brusselse Gewest. Het artikel analyseert hun demografisch profiel en hun verdeling over het Brusselse grondgebied.

Focus nr. 20

Belgen en vreemdelingen in het Brussels Gewest, van bij hun geboorte tot de dag van vandaag (augustus 2017) (.pdf) (2499K)

Aan de hand van de analyse van de geboortenationaliteit stelt de Focus nr. 20 van het BISA een andere manier voor om de buitenlandse aanwezigheid in het Brussels Gewest te meten, in aanvulling op de klassieke analyse volgens de huidige nationaliteit.

Focus nr. 19

De diensten als vaste waarde van de Brusselse uitvoer (april 2017) (.pdf) (518K)

De Focus nr. 19 van het BISA schetst een beeld van de Brusselse uitvoer en haar kenmerken. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest exporteert nagenoeg evenveel goederen als diensten en dat maakte de uitvoer beter bestand tegen de jongste economische schokken. Maar welke bedrijfstakken liggen aan de basis van de uitvoer? En hoe evolueerde de Brusselse uitvoer sinds de jaren 1990?

Focus nr. 18

Brussel in 10 cijfers (maart 2017) (.pdf) (1868K)

Focus nr. 18 van het BISA geeft, op basis van 10 cijfers uit Mini-Bru, een analytisch overzicht van de troeven van Brussel, maar ook van de uitdagingen waarmee de stad wordt geconfronteerd.

Focus nr. 17

Welke zijn de innovatieve ondernemingen in Brussel en hoe innoveren ze? (februari 2017) (.pdf) (503K)

Tussen 2012 en 2014 verklaarden meer dan één op twee Brusselse ondernemingen (met 10 werknemers en meer) dat ze had geïnnoveerd. Maar wat betekent “innovatie” op het niveau van de onderneming eigenlijk? En welke zijn de meest innovatieve ondernemingen in Brussel? Aan de hand van de laatste Europese innovatie-enquête geven we in deze Focus een actueel beeld van de innovatieve ondernemingen in Brussel en reiken we een aantal elementen aan om Brussel te positioneren ten opzichte van zowel de andere Belgische gewesten als het Europese gemiddelde.

Focus nr. 16

Demografische barometer 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (december 2016) (.pdf) (5150K)

Focus nr. 16 van het BISA maakt een stand van zaken van de Brusselse bevolking op 1 januari 2016 en van haar recente evolutie. De samenstelling van de bevolking wordt onderzocht aan de hand van de evolutie van de leeftijdspiramiden tijdens de laatste 25 jaar.

Focus nr. 15

Van thuis naar school: herkomst en bestemming van de Brusselse leerlingen (augustus 2016) (.pdf) (2044K)

Gedurende het schooljaar bepalen de verplaatsingen tussen de woonplaats en de school dagelijks het levensritme van ouders en kinderen. Waar volgen de Brusselse kinderen onderwijs? Focus nr. 15 bestudeert het schoolverkeer (de interne, en de in- en uitgaande stromen) op het niveau van het Gewest, de gemeenten en de buurten, en beschrijft er de voornaamste kenmerken van.

Focus nr. 14

Fiscale statistiek van de inkomens, een geschikte gegevensbron om de levensstandaard van de Brusselaars te meten? (februari 2016) (.pdf) (1140K)

Volgens de fiscale statistieken bedroeg in 2013 het gemiddelde inkomen 13 525 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 21 % onder het Belgische gemiddelde inkomen. Sinds 2005 is dit gemiddelde inkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minder snel toegenomen dan in het hele land: 18 % in het BHG, tegen 25 % voor het hele land. Maar over welk inkomen gaat het eigenlijk? Vormt het een betrouwbare indicator voor de levensstandaard van de Brusselaars? In de Focus nr. 14 van het BISA kan je lezen hoe je de fiscale statistieken correct kunt interpreteren.

Focus nr. 13

De vergroting van de Brusselse huishoudens (februari 2016) (.pdf) (1094K)

Deze dertiende editie van de Focus van het BISA analyseert de evolutie van de grootte van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de twintigste eeuw nam de grootte van huishoudens in België geleidelijk af. De huishoudens werden met andere woorden steeds kleiner. Tientallen jaren lang vormde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen uitzondering op deze regel. Maar sinds de jaren negentig is er sprake van een kentering in het Gewest, namelijk een stabilisering en vervolgens een toename van de gemiddelde grootte van de huishoudens. Wat zijn de oorzaken van dit fenomeen? Hoe evolueerden de huishoudens in de afgelopen decennia, zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in de andere twee gewesten?

Focus nr. 12

Onderzoek en ontwikkeling in Brussel: wie financiert deze activiteiten en waar vinden ze plaats? (januari 2016) (.pdf) (828K)

Volgens de strategie Europa 2020 van de Europese Unie zou tegen 2020 het totaalbedrag van de uitgaven inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O) die in België verricht worden 3% van het nationale BBP moeten bedragen. Maar wat omvatten deze uitgaven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoe evolueerden ze? Wie verricht en/of financiert de O&O-activiteit in Brussel en wat is de bijdrage van de overheden? Deze vragen komen aan bod in de twaalfde Focus van het BISA.

Focus nr. 11

Demografische barometer 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (december 2015) (.pdf) (8511K)

De Brusselse bevolking is in 2014 gegroeid met meer dan 11 000 personen, ofwel een toename met 1%. Welke demografische elementen bieden een verklaring voor deze recente ontwikkeling? Welke rol vervullen, meer bepaald, het geboortecijfer, het sterftecijfer en de migraties? Focus nr. 11 van het BISA richt de schijnwerpers op de interne migraties en probeert een antwoord te formuleren op deze vragen en tegelijk aan te tonen welke de gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de leeftijds- en de nationaliteitsstructuur op 1 januari 2015.

Focus nr. 10

Tertiaire sector in Brussel: welke activiteiten ondersteunen de groei? (december 2015) (.pdf) (988K)

De Brusselse economie is sterk gericht op de tertiaire sector. Maar hoe evolueerde de structuur van deze activiteit sinds het begin van de jaren 1980? Welke dienstverlenende takken hebben de groei en de werkgelegenheid ondersteund in het verleden? En wat worden de stuwende krachten van de aangekondigde heropleving? De Focus nr. 10 van het BISA geeft een antwoord op deze vragen.

Focus nr. 9

Een demografische boom onder de loep: Roemenen, Polen en Bulgaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (juni 2015) (.pdf) (2999K)

Wat was de ontwikkeling van het aantal Roemen, Polen en Bulgaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de laatste 20 jaar? Wat zijn hun demografische kenmerken? Wat is de evolutie van de internationale immigratie van deze drie groepen? De Focus van het BISA nr. 9 probeert deze vragen te beantwoorden door een demografisch portret van deze drie groepen onderdanen op te stellen.

Focus nr. 8

Economische activiteit en arbeidsmarkt in Brussel: welke evolutie tegen 2019? (maart 2015) (.pdf) (2032K)

Hoe zal de economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evolueren en welke gevolgen zal dit hebben op de arbeidsmarkt? Deze Focus analyseert de verwachte economische tendensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 2019 op basis van de laatste regionale economische vooruitzichten die in samenwerking met het Federaal Planbureau en de Waalse en Vlaamse instellingen voor statistiek werden opgesteld.

Focus nr. 7

Demografische barometer 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (februari 2015) (.pdf) (3716K)

Hoewel de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2013 met 0,8% toenam, betekende dit toch een sterke groeivertraging ten opzichte van de voorgaande jaren. Welke demografische elementen verklaren deze evolutie? Hebben we hier te maken met het einde van de demografische explosie? In deze Focus nr. 7 van het BISA zal via een grondig onderzoek van de verschillende elementen van de bevolkingsgroei worden getracht een verklaring te bieden. Tegelijkertijd zullen we de toenemende verscheidenheid aan nationaliteiten illustreren.

Focus nr. 6

Opvolging van overheidsbeleid: welke indicatoren gebruik je daarvoor? (september 2014) (.pdf) (667K)

Wat houdt de opvolging van het overheidsbeleid in? Welke stappen moeten er ondernomen worden om relevante indicatoren te kiezen en uit te werken om het overheidsbeleid op te volgen? Alle antwoorden vindt u in de zesde Focus van het BISA, die een reeks methodologische principes voorstelt om administraties belast met de opvolging van het overheidsbeleid te helpen.

Focus nr. 5

Brusselaars, Belgische afvalkampioenen? (juni 2014) (.pdf) (767K)

Deze vijfde Focus van het BISA stelt een stand van zaken op over de productie van huishoudelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze Focus vestigt ook de aandacht op de veelheid aan concepten en het risico op een verwarde interpretatie van de cijfers die eruit voortvloeien.

Focus nr. 4

Gender en statistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mei 2014) (.pdf) (575K)

Het vierde nummer van de Focus is gewijd aan de problematiek van gender in de statistieken betreffende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het geeft een stand van zaken van de statistieken opgesplitst naar geslacht voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de "gender mainstreaming".

Focus nr. 3

Demografische barometer 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maart 2014) (.pdf) (2448K)

Het derde nummer van de Focus is gewijd aan de componenten van de loop van de bevolking van het Gewest in 2012 (geboortes, sterftegevallen, migraties) en hun impact op de structuur van de bevolking op 1 januari 2013 (leeftijd, nationaliteiten). Het plaatst deze recente elementen ten opzichte van de evolutie van de laatste 10 jaren. Verder bevat deze focus heel wat geografische analyses. 

Focus nr. 2

Arbeidsmarkt en inkomens van de huishoudens in Brussel: welke evolutie op middellange termijn? (februari 2014) (.pdf) (674K)

Dit tweede nummer van de Focus van het BISA is gewijd aan de analyse van de resultaten van de laatste regionale economische vooruitzichten. De analyse is toegespitst op de evolutie van de arbeidsmarkt en de inkomens van de huishoudens in Brussel naar woonplaats. 

Focus nr. 1

Economische activiteit in Brussel: welke evolutie op middellange termijn? (december 2013) (.pdf) (775K)

Het eerste nummer van de Focus brengt een analyse van de resultaten van de laatste regionale economische vooruitzichten die het BISA jaarlijks opstelt in samenwerking met het Federaal Planbureau en de andere gewestelijke statistische instellingen. De analyse is toegespitst op de evolutie op middellange termijn (2012-2018) van de economische activiteit en de tewerkstelling in Brussel “naar werkplaats”.