U bent hier: Home / Publicaties / Publicaties per thema

Publicaties per thema

Bevolking 

 

Inkomens en uitgaven van de huishoudens 

 • Statistisch dossier nr. 16: Impact van de huurprijs op de koopkracht van de Brusselse bevolking (1993)
 • Statistisch dossier nr. 13: De personenbelasting in de Brusselse gemeenten: een bedreigde grondslag ? (1993)

 

Sociale bijstand 

 

Gezondheid

 • Statistisch dossier nr. 9: Structuur van de gezondheidskosten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1992)
 • Statistisch dossier nr. 1: De invloedzone van de Brusselse ziekenhuizen (1991)

 

Onderwijs en kinderen 

 • Statistisch dossier nr. 29: Structuur van het secundair onderwijs te Brussel: een sociaal-economische analyse (1995)

 

Arbeidsmarkt 

 • Statistisch dossier nr. 36: Werkloosheidsgraden en ondertewerkstellingsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1998)
 • Statistisch dossier nr. 35: KMO's en het scheppen van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1997)
 • Statistisch dossier nr. 33: Aanwerving, "etniciteit", privéleven (1996)
 • Statistisch dossier nr. 32: Sectorale spreiding en pendel van de zelfstandige beroepsbevolking in het BHG (1996)
 • Statistisch dossier nr. 26: Ongelijkheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1995)
 • Statistisch dossier nr. 22: De vrije beroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1994)
 • Statistisch dossier nr. 18: De inschakeling in de arbeidsmarkt van jongeren van vreemde afkomst (1993)
 • Statistisch dossier nr. 15: De tewerkstelling van de Brusselaars en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1993)
 • Statistisch dossier nr. 7: Profiel van de zelfstandige beroepsbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1992)
 • Statistisch dossier nr. 2: De werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1991)

 

Economie 

 • Statistisch dossier nr. 35: KMO's en het scheppen van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1997)
 • Statistisch dossier nr. 32: Sectorale spreiding en pendel van de zelfstandige beroepsbevolking in het BHG (1996)
 • Statistisch dossier nr. 27: Ontwikkeling van de tertiaire sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – de horecasector (1995)
 • Statistisch dossier nr. 21: De schepping van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1994)
 • Statistisch dossier nr. 20: Diagnose van de Brusselse economie op middellange termijn (1994)
 • Statistisch dossier nr. 10: De Brusselse ondernemingen (1992)

 

Onderzoek en technologie

 

Overheidsfinanciën 

 

Ruimtelijke ordening en vastgoed

 • Statistisch dossier nr. 24: Milieu-effectrapportering voor stedelijke omgevingen: het schatten van de leefbaarheid van een plaats (1994)
 • Statistisch dossier nr. 23: De migranten en de huisvestingsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1994)
 • Statistisch dossier nr. 19: Een economische benadering van het Brussels architectonisch erfgoed (1994)
 • Statistisch dossier nr. 17: Studie van de appartementenmarkt te Brussel (1993)
 • Statistisch dossier nr. 16: Impact van de huurprijs op de koopkracht van de Brusselse bevolking (1993)
 • Statistisch dossier nr. 14: Huisvesting in Brussel: een beschouwing over het geval van de tweede verblijven (1993)
 • Statistisch dossier nr. 4: Huisvesting in Brussel: het geval van de leegstaande woningen (1991)

 

Milieu en energie 

 • Statistisch dossier nr. 24: Milieu-effectrapportering voor stedelijke omgevingen: het schatten van de leefbaarheid van een plaats (1994)
 • Statistisch dossier nr. 12: De problematiek van het huishoudelijk afval: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1992)
 • Statistisch dossier nr. 11: Verbruiks- en belevingswaarde van openbaar groen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1992)

 

Mobiliteit en vervoer

 

Veiligheid

 • Statistisch dossier nr. 34: Veiligheids- en samenlevingscontracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1997)
 • Statistisch dossier nr. 31: De afhandeling van drugszaken in Brussel in 1993 en 1994 (1996)

  

Toerisme en cultuur 

 • Statistisch dossier nr. 30: De congresfunctie van Brussel (1995)
 • Statistisch dossier nr. 8: De problematiek van het hotelwezen te Brussel (1992)