U bent hier: Home / Nieuws / 31/03/2017 - Wijkmonitoring: bijwerking van 21 indicatoren

31/03/2017 - Wijkmonitoring: bijwerking van 21 indicatoren

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Via de Wijkmonitoring kunnen surfers snel en eenvoudig heel wat statistische informatie vinden over de verschillende wijken. Deze maand werden 21 indicatoren (onderwijs, sociale omstandigheden en huisvesting) bijgewerkt.

De indicator Aandeel minderjarigen dat in een huishouden zonder inkomen uit arbeid leeft van het thema Inkomen – Sociale omstandigheden werd bijgewerkt met de gegevens van 2013.

6 indicatoren betreffende het Sociale woningbestand van het thema Huisvesting werden bijgewerkt. De gegevens zijn afkomstig van het kadaster van de sociale woningen van de BGHM op 31/12/2015:

 • aandeel sociale woningen (aantal sociale woningen per 100 huishoudens);
 • aandeel sociale woningen met 0-1 kamer;
 • aandeel sociale woningen met 2 kamers;
 • aandeel sociale woningen met 3 kamers;
 • aandeel sociale woningen met 4 kamers en meer;
 • aandeel sociale woningen met comfort.


14 indicatoren van het thema Onderwijs werden bijgewerkt voor het schooljaar 2015-2016 op basis van de gegevens over het aandeel kinderen dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schoolloopt en/of woont, ingeschreven in het kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs in een Nederlandstalige of Franstalige school:

Voor het kleuteronderwijs:

 • relatieve opvangcapaciteit van de kleuterscholen op het grondgebied (kleuteronderwijs);
 • aandeel van de kinderen van de wijk, dat schoolloopt in het kleuteronderwijs in de buurt van hun woonplaats;
 • aandeel van de kinderen van de wijk en de aangrenzende wijk onder de leerlingen die in de kleuterscholen van de wijk ingeschreven zijn;
 • aandeel van niet-Brusselse kinderen die in een kleuterschool van het grondgebied (wijk of gemeente) ingeschreven zijn;
 • aandeel van de kinderen van het grondgebied (wijk of gemeente) die ingeschreven zijn in een kleuterschool die niet in het Gewest gelegen is.


Voor het lager onderwijs:

 • relatieve opvangcapaciteit van de lagere scholen in de wijk (lager onderwijs);
 • aandeel van de kinderen van de wijk, dat schoolloopt in het lager onderwijs in de buurt van hun woonplaats;
 • aandeel van de kinderen van de wijk en de aangrenzende wijk onder de leerlingen die in de lagere scholen van de wijk ingeschreven zijn;
 • aandeel van niet-Brusselse kinderen die in een lagere school van het grondgebied (wijk of gemeente) ingeschreven zijn;
 • aandeel van de kinderen van het grondgebied (wijk of gemeente) die ingeschreven zijn in een lagere school die niet in het Gewest gelegen is.


Voor het secundair onderwijs:

 • aandeel van de kinderen van de wijk, schoolloopt in het secundair onderwijs in de buurt van hun woonplaats;
 • aandeel van de kinderen van de wijk en de aangrenzende wijk onder de leerlingen die in de secundaire scholen van de wijk ingeschreven zijn;
 • aandeel van niet-Brusselse kinderen die in een secundaire school van het grondgebied (wijk of gemeente) ingeschreven zijn;
 • aandeel van de kinderen van het grondgebied (wijk of gemeente) die ingeschreven zijn in een secundaire school die niet in het Gewest gelegen is.