U bent hier: Home / Nieuws / 31/01/2020 - Overheidsopdracht: Studie "Indicatoren van de leefomgeving in het BHG"

31/01/2020 - Overheidsopdracht: Studie "Indicatoren van de leefomgeving in het BHG"

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Nieuws van 31/01/2020 - Het BISA lanceert een overheidsopdracht voor een studie naar de indicatoren van de leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) lanceert een overheidsopdracht – via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking – voor een studie naar de indicatoren van de leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wil een "aangename, duurzame en aantrekkelijke" leefomgeving verzekeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar op welke manier kan dat gemeten worden? Het BISA wil de indicatoren identificeren die toelaten om zo objectief mogelijk de kwaliteit van de leefomgeving te karakteriseren.

Het betreft een opdracht in twee delen. Tijdens het eerste deel maakt de studie een beschrijving op van de indicatoren van de leefomgeving die in België en in het buitenland reeds bestaan. De studie zal ook de beschikbaarheid evalueren van de gegevens die toelaten de indicatoren te berekenen voor het BHG. Tijdens het voorwaardelijke deel stelt de dienstverlener een operationele lijst van indicatoren voor en berekent hij de indicatoren wanneer de gegevens beschikbaar zijn.

De indicatieve duur van de studie bedraagt maximaal 12 maanden.

De uiterste datum voor indiening van de offertes is vastgesteld op 16 maart 2020, om 12.00 u.
 

 Meer weten?

Alle documenten zijn beschikbaar op het platform: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365012. Het nummer van publicatie in het BDA van deze opdracht is 2020-502523, in te voeren in de tool "Publicatie zoeken".

Uitwisselingen, vragen en antwoorden tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver verlopen uitsluitend via dit platform.