U bent hier: Home / Nieuws / 30/08/2018 - Update van 6 thema’s

30/08/2018 - Update van 6 thema’s

Deze maand werden zes thema’s bijgewerkt met nieuwe cijfers.

In augustus werd het thema “Overheidsfinanciën” uitgebreid en kregen zes thema’s een update. 
Ontdek ze hier!
 

NIEUW!

Het thema “Overheidsfinanciën” werd herzien.
Het thema kreeg enkele nieuwe tabellen die betrekking hebben op de Overheidsfinanciën van de gemeenschappen en de gewesten. Ze zijn verdeeld in twee categorieën:

 • 1. De niet-financiële overheidsrekeningen (INR):
  • Financieringssaldo (2010-2017);
  • Uitsplitsing van de ontvangsten per economische transactie (2010-2017);
  • Uitsplitsing van de uitgaven per economische transactie (2010-2017);
  • Uitsplitsing van de uitgaven per functie (2010-2016).
    
 • 2. Brutoschuld (INR):
  • Brutoschuld (2010-2017).
    

Ook de methodologie m.b.t. deze statistieken is beschikbaar.

Voorts is de tabel betreffende de Regionale economische vooruitzichten – Rekeningen van de gemeenschappen en gewesten voortaan beschikbaar in het thema “Overheidsfinanciën”. De tabel heeft betrekking op de jaren 2010 tot 2023 en kan ook worden geraadpleegd onder het thema “Economie”.

 

UPDATES

In het thema “Arbeidsmarkt” werden de cijfers 2017 van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) opgenomen in de tabellen betreffende de Bevolking op beroepsactieve leeftijd, de Werkende beroepsbevolking en de Kenmerken van de tewerkstelling – Type contract. De tabellen betreffende de Werkende beroepsbevolking – Zelfstandigen en de Werkende beroepsbevolking – Loontrekkende tewerkstelling (per hoofdverblijfplaats) werden eveneens bijgewerkt met de cijfers voor 2017 die respectievelijk afkomstig zijn van het RSVZ en de RSZ. Tot slot werden ook de tabellen over de Binnenlandse werkgelegenheid – Tewerkstelling bij de lokale administraties bijgewerkt met de cijfers voor 2017.

In het thema “Bevolking” werden de tabellen betreffende de Leeftijdsstructuur bijgewerkt met de statistieken voor 2018. Tabellen betreffende de Loop van de bevolking werden aangevuld met de cijfers voor 2017. Voorts werden de gegevens van 2013 en 2018 opgenomen in de indicatoren Bevolking per leeftijdsgroep op 1 januari en Gemiddelde leeftijd van de bevolking op 1 januari in de kerncijfers per gemeente.

In het thema “Milieu en Energie” werden de statistieken 2017 toegevoegd aan onderstaande tabellen

 • Milieu en maatschappij – Ophalingen van Net Brussel;
 • Milieu en maatschappij – Geregistreerde leefmilieudelicten;
 • Energie – Levering van elektriciteit en gas aan de gemeenten.
   

Nog in hetzelfde thema werden de synthetische tabellen van de Energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgewerkt met de cijfers voor 2016.

In het thema “Mobiliteit en Vervoer” werden de cijfers voor 2017 toegevoegd aan de hierna genoemde tabellen:

 • Collectief en gedeeld vervoer – Aantal instappende personen in een station;
 • Collectief en gedeeld vervoer – Passagiers vanaf Brussels Airport per type verkeer;
 • Collectief en gedeeld vervoer – Top 10 van de bestemmingen van de passagiers vanaf Brussels Airport;
 • Vervoer van goederen – Vervoer via de lucht van goederen op Brussels Airport;
 • Verplaatsingsgewoonten – Woon-werkverkeer.
   

Nog onder hetzelfde thema werden de tabellen betreffende de Verplaatsingsgewoonten – Rijbewijs bijgewerkt met de cijfers voor 2016 en 2017, terwijl de cijfers van 2016 werden toegevoegd aan de tabellen inzake Voertuigen en wegennet – Voertuigen en reizigers per kilometer afgelegd op het Belgische wegennet.

De statistieken 2017 werden toegevoegd aan alle tabellen betreffende de Hotels, beschikbaar in het thema “Toerisme en Cultuur”, met een herziening van de cijfers 2011-2016. Er werd ook een methodologische wijziging doorgevoerd met betrekking tot de data waarop het aantal hotels en de opvangcapaciteit worden gemeten: voortaan vindt deze telling plaats vanaf augustus en niet langer vanaf de maand december, zoals voorheen.