U bent hier: Home / Nieuws / 29/06/2018 - Update van 7 thema’s

29/06/2018 - Update van 7 thema’s

Deze maand werden zeven thema’s bijgewerkt met nieuwe cijfers.

Tijdens de maand juni werden zeven thema’s bijgewerkt en werden de thema’s “Gezondheid” en “Mobiliteit en Vervoer” aangevuld. Ga snel kijken!

NIEUW!

Meerdere tabellen die al op gewestelijk niveau beschikbaar waren, werden opgenomen in het thema “Gezondheid”, meer bepaald onder Aanbod van gezondheidszorg en huisvestingsaanbod voor ouderen:

 • Aantal initiatieven voor beschut wonen (hoofdvestigingen) en aantal bedden (alle vestigingen) (2010 tot 2018);
 • Aantal psychiatrische verzorgingstehuizen en aantal bedden (2010 tot 2018);
 • Aantal huisvestingsinstellingen voor ouderen volgens capaciteit (2005 tot 2017).
   

Voorts werden drie nieuwe beroepen toegevoegd aan het Aantal beoefenaars van een paramedisch beroep:

 • Technologen medische beeldvorming,
 • Medisch laboratoriumtechnologen,
 • Podologen.
   

Al deze nieuwe statistieken zijn afkomstig van de FOD Volksgezondheid en van Infor-homes Bruxelles.

Ook het thema “Mobiliteit en Vervoer” heeft een nieuwe tabel die betrekking heeft op het Goederenvervoer – Vervoer over binnenwateren en over zee volgens aard van de goederen. De daarin opgenomen statistieken zijn beschikbaar voor de jaren 2005 tot 2017 en zijn afkomstig van de Haven van Brussel.

 

UPDATES

In het thema “Milieu” werden de tabellen betreffende Milieu en maatschappij – Leidingwater en Fost Plus (recyclage van huishoudelijk afval) bijgewerkt met de cijfers voor 2017.

De cijfers voor 2017 werden toegevoegd aan Beoefenaars van een gezondheidszorgberoep en van een paramedisch beroep en aan Huisvestingsaanbod voor ouderen, terwijl de cijfers voor 2018 werden toegevoegd aan Aantal ziekenhuizen en aantal bedden in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Deze tabellen zijn beschikbaar in het thema “Gezondheid”.

In het thema “Mobiliteit en Vervoer” werden de statistieken voor 2017 toegevoegd aan de volgende tabellen:

 • Actieve mobiliteit – Villo;
 • Collectief en gedeeld vervoer – MIVB, luchtverkeer, taxi’s en Cambio (deelwagens);
 • Goederenvervoer – Vervoer over binnenwateren en over zee.


Nog in hetzelfde thema werd de tabel betreffende de verplaatsingsgewoonten woon-schoolverkeer geüpdatet voor het schooljaar 2016-2017. Tot slot werden de cijfers voor 2018 toegevoegd aan het Collectief en gedeeld vervoer – De Lijn en TEC.

In het thema “Veiligheid” werden het Aantal interventies van de DBDMH en de Geconstateerde verkeersinbreuken bijgewerkt met de cijfers voor 2017.

Het Aantal arbeidsplaatsen (RSZ) naar plaats van tewerkstelling, opgenomen in het thema “Arbeidsmarkt”, werd geüpdatet met de statistieken op 31 december 2016. De cijfers voor 2015-2016 werden toegevoegd aan de Gewestelijke werkgelegenheidsdynamiek, terwijl de cijfers voor 2014-2015 dan weer werden herzien.

In het thema “Economie” werden de tabellen betreffende de Ondernemingen – Aantal lokale vestigingseenheden bijgewerkt voor het jaar 2016. Deze statistieken werden eveneens geüpdatet in de Kerncijfers per gemeente.

In het thema “Onderzoek en technologie” werden de tabellen betreffende het Aantal arbeidsplaatsen en het Aantal lokale vestigingseenheden in de sectoren van de Informatie- en communicatietechnologieën bijgewerkt met de cijfers voor 2016. De statistieken 2016 en 2017 werden toegevoegd aan de Budgettaire overheidskredieten voor onderzoek en ontwikkeling O&O.