U bent hier: Home / Nieuws / 29/06/2017 - Bijwerking van 6 thema’s

29/06/2017 - Bijwerking van 6 thema’s

Elke maand updatet het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) zijn statistieken. In juni werden de volgende thema’s geactualiseerd: Arbeidsmarkt, Ruimtelijke ordening en Vastgoed, Milieu en Energie, Mobiliteit en Vervoer, Veiligheid, Onderwijs

Voor het thema Arbeidsmarkt hebben we de tabellen betreffende de Bevolking op beroepsactieve leeftijd, de Werkende beroepsbevolking en het Aantal loontrekkenden per type arbeidsovereenkomst met de cijfers van de Enquête over de Arbeidskrachten (EAK) van 2016 bijgewerkt. Verder hebben we de leeftijdsklassen geharmoniseerd. De tabellen betreffende de Binnenlandse werkgelegenheid – Aantal arbeidsplaatsen bij de gemeentebesturen en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden aangepast met de introductie van de nieuwe variabele “type instelling” en werden bijgewerkt met de gegevens van 2016.

De gegevens voor 2016 werden toegevoegd aan de tabel Residentiële en niet-residentiële gebouwenpark – kantorenpark – kantooroppervlakte onder het thema Ruimtelijke ordening en Vastgoed.

Voor het thema Milieu en Energie werden de gegevens voor 2016 toegevoegd:

  • in de tabel betreffende Milieu en maatschappij – Afval – Recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval,
  • in de tabellen betreffende Energie – Levering van elektriciteit en aardgas aan de gemeenten en Energie – Elektriciteits- en aardgasstromen naar de gewesten.


Voor het thema Mobiliteit en Vervoer werden de gegevens voor 2016 opgenomen in de tabellen:

  • Actieve mobiliteit – Fietsen – Gebruik van deelfietsen (Villo!)
  • Collectief en gedeeld vervoer – Bus, tram, metro
  • Collectief en gedeeld vervoer – Vliegtuig
  • Collectief en gedeeld vervoer – Taxi
  • Vervoer van goederen – Vervoer over de weg
  • Vervoer van goederen – Vervoer over de binnenwateren en over zee
  • Verkeersveiligheid (ook geactualiseerd onder het thema Veiligheid)
  • Verplaatsingsgewoonten – verplaatsingen van de werkende beroepsbevolking.


Voor het thema Veiligheid werd de tabel met betrekking tot de Interventies van de DBDMH bijgewerkt voor het jaar 2016. De cijfers van 2016 werden ook opgenomen in de tabellen betreffende de Verkeersveiligheid (ook beschikbaar onder het thema Mobiliteit en Vervoer).

Voor het thema Onderwijs werd de tabel betreffende het Schoolparcours – Vroegtijdige schoolverlaters aangevuld met de gegevens voor 2016. Nieuw: de gegevens met betrekking tot het Onderwijsniveau van de bevolking zijn voortaan beschikbaar voor de jaren 2000, 2005, 2010 en 2015. Er werd ook een nieuwe methodologie ontwikkeld.