U bent hier: Home / Nieuws / 29/05/2019 - Update van de thema's Onderzoek en technologie, Overheidsfinanciën en Gezondheid

29/05/2019 - Update van de thema's Onderzoek en technologie, Overheidsfinanciën en Gezondheid

In mei werden drie thema’s bijgewerkt en werden er op de website van het BISA nieuwe tabellen geplaatst

NIEUW

Op de website van het BISA zijn nieuwe tabellen beschikbaar onder het thema « Onderzoek en technologie ». Deze hebben betrekking op het ICT-gebruik door gezinnen en individuen, en meer specifiek op:

  • het gebruik van een snelle internetverbinding door gezinnen voor de periode 2006-2018;
  • het internetgebruik, de digitale kloof en de onlineactiviteiten (sociale netwerken, e-commerce, e-government) door individuen, per geslacht gedurende een periode van 8 tot 13 jaar, afhankelijk van de statistieken.
     

 

UPDATES

Onder het thema « Gezondheid » zijn de statistieken voor 2015 toegevoegd aan de tabel met het Totale aantal geboortes per gemeente volgens de domicilie van de moeder, doodgeboren kinderen, sterftecijfer en kindersterfte en zijn de resultaten voor het jaar 2014 herzien.

Daarnaast is de tabel van het Aantal levendgeborenen naar de duur van de zwangerschap bijgewerkt met de statistieken voor 2016 en is de tabel met het Huisvestingsaanbod voor ouderen bijgewerkt met de cijfers voor 2018.

Wat het thema « Overheidsfinanciën » betreft, werden in de tabellen van de Niet-financiële rekeningen van de overheid (INR) en de tabellen van de Bruto schuld (INR) de statistieken voor 2018 toegevoegd en de cijfers voor de periode 2015-2017 bijgewerkt.

De statistieken voor 2018 zijn ook toegevoegd aan de tabel met betrekking tot het Aandeel van de huishoudens met een internetverbinding onder het thema « Onderzoek en technologie ».