U bent hier: Home / Nieuws / 29/04/2020 - De Brusselse consumenten tegenover de coronacrisis

29/04/2020 - De Brusselse consumenten tegenover de coronacrisis

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Nieuws van 29/04/2020 - Om het consumentenvertrouwen te meten voert de Nationale Bank maandelijks een enquête bij een wisselende steekproef van 1850 huishoudens. De Europees geharmoniseerde enquête levert op een bondige manier indicaties betreffende de beoordeling door de consument van het economisch verloop over het algemeen en van hun eigen situatie in het bijzonder.

Het vertrouwen van de Brusselse consumenten daalde tot het laagste niveau ooit, na een scherpe daling in april.

Het toegenomen pessimisme van de Brusselse consumenten vloeit voornamelijk voort uit sombere prognoses over de Belgische economische situatie en werkloosheid, maar ook over hun persoonlijke financiële situatie.

Daarnaast werden twee extra vragen in verband met de coronacrisis tijdelijk toegevoegd aan de vragenlijst die maandelijks aan de consumenten wordt voorgelegd.

Deze vragen gaan enerzijds over het inkomensverlies van de gezinnen in verband met de crisis en anderzijds over hun vermogen om schokken op te vangen met hun spaargeld.

In het Brussels gewest lijden in april 34 % van de bevraagden inkomensverlies omwille van de crisis tegenover 33 % op nationaal niveau. Onder hen beschikt slechts 50 % over een spaarbuffer waarmee ze noodzakelijke uitgaven kunnen dekken gedurende minstens 3 maanden tegenover 58 % voor het hele land.