U bent hier: Home / Nieuws / 29/03/2018 - Nieuwe statistieken en updates

29/03/2018 - Nieuwe statistieken en updates

Deze maand werden acht thema’s bijgewerkt met nieuwe cijfers.

Maart was zeer productief voor wat updates en nieuwe statistieken betreft. Ontdek ze nu!

NIEUWIGHEDEN:

In het thema Onderwijs,

De volgende statistieken bevinden zich vanaf nu in het thema Schoolbevolking:

 • de Totale schoolbevolking  (gewoon en buitengewoon onderwijs) voor de jaren 2008-2009 tot 2016-2017,
 • het Kleuteronderwijs: gewoon en buitengewoon, meisjes en jongens, voor het jaar 2016-2017,
 • het Lager onderwijs: gewoon en buitengewoon, meisjes en jongens, voor het jaar 2016-2017,
 • het Secundair onderwijs: gewoon, buitengewoon en deeltijds, meisjes en jongens, voor het jaar 2016-2017,
 • het Secundair onderwijs: onderwijsvorm, Franstalig en Nederlandstalig, meisjes en jongens, voor het jaar 2016-2017,
 • Hogeschoolonderwijs: studiedomein, mannen en vrouwen, voor de jaren 2008-2009 tot 2015-2016,
 • Hogeschoolonderwijs: studiedomein, niveau,  mannen en vrouwen, voor het jaar 2015-2016,
 • Universitair onderwijs: studiedomein, mannen en vrouwen, voor de jaren 2005-2006 tot 2013-2014,
 • Universitair onderwijs: studiedomein, niveau,  mannen en vrouwen, voor het jaar 2013-2014,
 • Sociale promotie (Franstalig onderwijs) voor de jaren 2014-2015 tot 2016-2017,
 • Volwassenenonderwijs (Nederlandstalig onderwijs), voor de jaren 2014-2015 tot 2016-2017.


Bij de Scholen werden ook 4 nieuwe tabellen toegevoegd:

 • de scholen voor Volwassenenonderwijs voor de jaren 2014-2015 tot 2016-2017,
 • de Franstalige scholen voor sociale promotie voor de jaren 2014-2015 tot 2016-2017,
 • de Nederlandstalige scholen voor Volwassenenonderwijs voor de jaren 2014-2015 tot 2016-2017,
 • de Europese scholen voor de jaren 2005-2006 tot 2016-2017.


In het thema Economie, zijn vanaf nu twee nieuwe tabellen beschikbaar voor het jaar 2016:

 • Economische Activiteit - Gewestelijke verdeling van de export van goederen volgens sectie van  het Geharmoniseerd Systeem per partnerland,
 • Economische Activiteit - Gewestelijke verdeling van de import van goederen volgens sectie van  het Geharmoniseerd Systeem per partnerland.

 

UPDATES:

In het thema Bevolking, werden de Gewestelijke demografische projecties geüpdatet voor de jaren  2018 tot 2070.

De statistieken 2015 werden toegevoegd aan de gewestelijke verdeling van de uitgaven van de werkelijke consumptie in het thema Inkomens en uitgaven van de huishoudens.

In het thema Economie, de tabellen met betrekking tot de Economische Activiteit - bbp, Toegevoegde waarde en Buitenlandse handel werden geactualiseerd met de cijfers 2016. 

De statistieken 2015 werden dan weer toegevoegd aan Investeringen.

De tabellen met betrekking tot de Rechthebbenden met een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een huisdokter en Patiënten van medische huizen zijn geüpdatet met de cijfers 2015 en zijn beschikbaar in het thema Gezondheid.

In het thema Arbeidsmarkt, werden de tabellen met betrekking tot de Binnenlandse Werkgelegenheid - Regionale Rekeningen en de Kenmerken van de tewerkstelling - Verloning van werknemers geüpdatet met de statistieken 2016.

In het thema Mobiliteit en Vervoer werden de volgende statistieken 2017 toegevoegd aan de tabellen:

 • Voertuigen en wegennet - Inschrijving van nieuwe en tweedehandsvoertuigen,
 • Actieve Mobiliteit - Fietstellingen,
 • Voertuigen en wegennet - Wagenpark per gemeente volgens het type eigenaar (rechtspersoon of natuurlijk persoon).


De cijfers voor de jaren 2016 en 2017 werden toegevoegd aan de tabellen met betrekking tot het gebruik van ICT door de huishoudens.  Deze zijn beschikbaar in het thema Onderzoek en technologie.