U bent hier: Home / Nieuws / 28/09/2017 - Update van zes thema’s

28/09/2017 - Update van zes thema’s

Deze maand werden zes thema’s bijgewerkt met nieuwe cijfers.

In het thema Bevolking werden de cijfers over de Nationaliteiten bijgewerkt met de gegevens van 2017.

In het thema Inkomens en uitgaven van de huishoudens geven tien nieuwe tabellen de gegevens die het Instituut voor de Nationale Rekeningen in samenwerking met de gewesten heeft uitgewerkt over de regionale verdeling van de consumptieve bestedingen, de uitbreiding van de inkomensrekeningen van de huishoudens en de gezinsbesparingen.

In het thema Arbeidsmarkt werden de subthema’s Werkende beroepsbevolking en Kenmerken van de tewerkstellling bijgewerkt met de statistieken 2016 over de zelfstandigen en over de loontrekkende tewerkstelling per woonplaats.

Alle tabellen over Onderzoek en ontwikkeling in Onderzoek en technologie werden bijgewerkt met de statistieken 2014 en 2015 van de R&D-enquêtes en met de statistieken over de budgettaire overheidskredieten voor R&D van 2016.

In het thema Ruimtelijke ordening en vastgoed werden de tabellen over de bodembezetting bijgewerkt met de gegevens van 2016 en van 2017. De gegevens van 2007-2014 werden herzien.

De cijfers van 2017 werden toegevoegd aan het gebouwenpark, het woningbestand en de parkings, garages of overdekte standplaatsen.

De tabellen over de verkoop van vastgoed (met uitzondering van de bouwgronden) werden bijgewerkt met de gegevens van 2015 en van 2016. Ook de gegevens van 2005-2014 werden herzien.

In het thema Milieu en Energie werd de tabel over de bodembezetting (oppervlakte van de percelen volgens hun aard) bijgewerkt met de gegevens van 2016 en van 2017. Ook de gegevens van 2007-2014 werden herzien.

In het deel Milieu en maatschappij werden de gegevens van 2016 over het afval, ingezameld door Net Brussel, toegevoegd.

In het deel Energie werden alle tabellen over de Brusselse energiebalans bijgewerkt met de gegevens van 2014 en 2015. De volledige historische reeks werd herzien.