U bent hier: Home / Nieuws / 28/03/2019 - Updates van de thema’s Onderwijs (NIEUW!) en Economie

28/03/2019 - Updates van de thema’s Onderwijs (NIEUW!) en Economie

Deze maand werden twee thema’s bijgewerkt met nieuwe cijfers.

NIEUW

Het thema “Onderwijs” wordt uitgebreid met een nieuw subthema, dat over het Onderwijspersoneel gaat.
Daarin vindt u de Kenmerken van het onderwijzend personeel.

Deze beschrijven het onderwijzend personeel in het kleuter-, lager en secundair onderwijs aan de hand van verschillende kenmerken:

 • de gemeenschap;
 • het onderscheid tussen gewoon/buitengewoon;
 • de woon-werkverplaatsingen;
 • het geslacht;
 • de leeftijdscategorie;
 • de anciënniteit;
 • het statuut;
 • het bezit van een pedagogisch diploma;
 • de functie.


De cijfers zijn op gewestelijk niveau beschikbaar voor de jaren 2012-2013 tot 2017-2018. De gerelateerde methodologie staat ook online.

Dit subthema zal de komende maanden nog worden uitgebreid.

 

UPDATES

De cijfers voor 2016 werden toegevoegd aan de tabellen voor de Regionale rekeningen - Invoer en Uitvoer voor het thema “Economie”. De jaren 2014 en 2015 werden herzien.

In het thema “Onderwijs”:

 • werden de tabellen in verband met de Schoolbevolking geüpdatet met de statistieken voor 2017-2018. De jaren 2008-2009 tot 2016-2017 in de tabellen voor het Franstalig niet-universitair hoger onderwijs werden herzien;
 • werden de tabellen in verband met de Onderwijsinstellingen geüpdatet met de cijfers voor 2017-2018;
 • werden de cijfers voor 2016 toegevoegd aan Schoolparcours – Schooluitval.