U bent hier: Home / Nieuws / 27/06/2019 - Update van 7 thema’s

27/06/2019 - Update van 7 thema’s

In juni werden zeven thema’s bijgewerkt op de website van het BISA

In juni werden zeven thema’s bijgewerkt die bij het BISA beheerd worden.

In het thema “Gezondheid” werden de tabellen over het Aantal beoefenaars van een beroep in de gezondheidszorg en het Aantal beoefenaars van een paramedisch beroep bijgewerkt met de cijfers van 2018.

De statistieken voor 2017 werden toegevoegd aan de tabellen over het Aantal werkposten per werkplaats, beschikbaar onder het thema "Arbeidsmarkt”.

De tabellen over de Lokale vestigingseenheden werden bijgewerkt met de statistieken van 2017 en zijn beschikbaar onder het thema “Economie”. Deze update had bovendien ook een impact op de indicatoren die verspreid worden in de “Kerncijfers per gemeente”.

In het thema “Onderzoek en technologie" werd de tabel die gewijd is aan Overheidskredieten voor Onderzoek en Ontwikkeling aangevuld met de gegevens van de jaren 2017 en 2018. De tabellen over de Productie van informatie- en communicatietechnologieën werden bijgewerkt met de statistieken voor 2017.

Bij de Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken werden in het thema "Ruimtelijke ordening en Vastgoed”, de tabellen over de Vastgoedverkopen bijgewerkt met de cijfers van 2018 en de jaren 2010 tot 2017 werden herzien. Binnen datzelfde thema, deze keer op het niveau van de “Kerncijfers per gemeente”, zorgt de correctie van de oppervlakte van het Gewest ook voor een wijziging van indicatorenwaarden m.b.t. de Bodembezetting voor alle beschouwde jaren.

In het thema “Milieu en Energie” werden de statistieken van 2018 toegevoegd aan de tabel over de Oppervlakte van de kadastrale percelen volgens hun aard.

In het thema “Veiligheid” ten slotte, werd enerzijds de tabel over het Totaal aantal vastgestelde verkeersovertredingen aangevuld met de cijfers voor 2018 en bijgewerkt met herziene cijfers voor 2010 tot 2017, en anderzijds de tabel gewijd aan het Aantal interventies van de brandweer van het BHG aangevuld met de statistieken voor 2018.