U bent hier: Home / Nieuws / 25/04/2019 - Update van 5 thema’s

25/04/2019 - Update van 5 thema’s

In april werden vijf thema’s bijgewerkt en werden er op de website van het BISA nieuwe tabellen geplaatst

NIEUW

In april zijn er nieuwe tabellen verschenen op de website van het BISA onder het thema “Overheidsfinanciën”. Deze betreffen de Begrotingsboekhouding van de gemeenten en in het bijzonder:

 • de uitsplitsing van de buitengewone ontvangsten per economische groep;
 • de uitsplitsing van de buitengewone uitgaven per economische groep;
 • de uitsplitsing van de investeringsuitgaven per functie.
   

De cijfers zijn beschikbaar op gemeentelijk niveau, voor de periode 2010-2017.

 

UPDATES

Het thema “Arbeidsmarkt” werd geüpdatet met de nieuwe statistieken voor 2018 uit de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het gaat meer bepaald om de tabellen in verband met:

 • de Bevolking op beroepsactieve leeftijd op basis van de enquêteresultaten;
 • de Werkende beroepsbevolking (EAK);
 • de Kenmerken van de tewerkstelling - Arbeidsregime en soort contract.
   

De tabel in verband met de Verplaatsingsgewoonten - Woon-werkverkeer onder het thema “Mobiliteit en Vervoer” werd ook geüpdatet op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten.

Onder het thema “Overheidsfinanciën” werden de tabellen in verband met de Financiën van de Brusselse gemeenten – Begrotingsboekhouding van de gemeenten geüpdatet voor de periode 2010-2016.

Onder het thema “Onderwijs” werden de statistieken voor 2017-2018 toegevoegd aan de tabellen in verband met:

 • de Herkomst-bestemming van leerlingen - Verplaatsingen van leerlingen tussen gemeenten van het BHG, de provincies Brabant en de rest van België;
 • de Schoolbevolking – Hoger en universitair onderwijs.
   

De tabellen in verband met de Bodembezetting – Kadastrale percelen onder het thema “Ruimtelijke ordening en Vastgoed” werden geüpdatet met de statistieken voor 2018.
 

Volgende publicatie van cijfers: DATUMVERANDERING

De updates van de statistieken van het BISA worden op de laatste donderdag van de maand gepubliceerd. De volgende publicatie van cijfers is echter uitzonderlijk vervroegd naar woensdag 29 mei. De kantoren van het BISA zullen immers gesloten zijn op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag).