U bent hier: Home / Nieuws / 20/12/2018 - Cijfers: updates en nieuwigheden

20/12/2018 - Cijfers: updates en nieuwigheden

Deze maand werden vijf thema’s bijgewerkt met nieuwe cijfers.

In december werden nieuwe tabellen toegevoegd aan de thema’s “Inkomens en uitgaven van de huishoudens”, “Arbeidsmarkt” en “Ruimtelijke ordening en vastgoed” en werden vier thema’s bijgewerkt. Ontdek ze hier!

NIEUW

Nieuwe tabellen betreffende de inkomens na belastingen zijn opgenomen in het deel Fiscale statistiek van het thema “Inkomens en uitgaven van de huishoudens”. Ze zijn beschikbaar voor de jaren 2005 tot 2016.

In het thema “Arbeidsmarkt” kreeg de Binnenlandse werkgelegenheid een nieuwe tabel betreffende de gewestelijke verdeling van de Tewerkstelling bij Europese en internationale instellingen in België. Die is beschikbaar voor de jaren 2016-2017. Naast de statistieken voor Brussel vindt u er voortaan ook de statistieken van het Vlaams en het Waals Gewest.

Nieuwe statistieken betreffende de Verkoop van vastgoed zijn voortaan opgenomen in het thema “Ruimtelijke ordening en Vastgoed”, voor de jaren 2010 tot 2017. Deze statistieken worden berekend op basis van het type goed volgens de verkoopakte en stellen de mediane verkoopprijs voor de volgende types goederen voor:

  • huizen (twee of drie gevels),
  • huizen met twee gevels,
  • appartementen.


Daar het type van het onroerend goed voortvloeit uit de verkoopakte, wordt dat type door de notaris bijgewerkt ter gelegenheid van elke verkoop, in tegenstelling met het type zoals vermeld in het kadaster (oude methodologie). De statistieken van de Verkoop van vastgoed berekend op basis van het type zoals vermeld in het kadaster worden nog steeds verspreid.

 

UPDATES

In het thema “Arbeidsmarkt” werden de tabellen betreffende de Internationale tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgewerkt met de cijfers voor 2017. De cijfers voor 2016 van hun kant werden herzien. Ook de tabellen betreffende Regionale tewerkstellingsdynamiek werden bijgewerkt met de statistieken voor 2016-2017.

De cijfers voor 2017 betreffende Uitvoer en invoer van goederen zijn beschikbaar in het thema “Economie”.

De Verkoop van onroerende goederen in het thema “Ruimtelijke ordening en Vastgoed” werd bijgewerkt met:

  • de terbeschikkingstelling van de statistieken 2017 van de Verkopen (oude methodologie – naar type goed zoals vermeld in het kadaster) en de herziening van die voor de jaren 2005 tot 2016;
  • de toevoeging van de cijfers 2017 aan de Verkopen van woningen door Citydev.brussels en de herziening van de cijfers voor de jaren 1991 tot 2016.
     

In het thema “Gezondheid” werden de tabellen betreffende het Totaal aantal nieuwe kankergevallen per leeftijdscategorie en volgens de meest voorkomende primaire tumoren bijgewerkt met de cijfers voor 2016. Ze worden opgesplitst volgens geslacht. Bovendien werden de statistieken voor 2016 eveneens toegevoegd aan de Dekkingsgraad van de opsporing van borstkanker.

In de Kerncijfers per gemeente werden de indicatoren inzake Huisvesting, opgenomen in het thema “Ruimtelijke ordening en vastgoed”, bijgewerkt met de statistieken voor 2012 en 2017.