U bent hier: Home / Nieuws / 10/07/2018 - Brusselse uitvoer van diensten blijft groeien

10/07/2018 - Brusselse uitvoer van diensten blijft groeien

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Nieuws van 10/07/2018 - In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) publiceerden de statistische autoriteiten van de drie gewesten en de Nationale Bank van België de regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten voor de periode 2006-2015

In het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) publiceerden de statistische autoriteiten van de drie gewesten en de Nationale Bank van België de regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten voor de periode 2006-2015.

Deze nieuwe publicatie vervolledigt het rapport van juli 2016 "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2013". De jaren 2014 en 2015 werden toegevoegd. Het jaar 2013 werd herzien.

Tussen 2013 en 2014 nam de uitvoer van het Brussels Gewest naar het buitenland licht toe (+1,4 %), van 47 tot 47,7 miljard euro. Het jaar erna werd er echter een afname opgetekend (-3,5 %). Kenmerkend voor de Brusselse uitvoer is haar samenstelling. 56 % van de totale Brusselse uitvoer betreft diensten, terwijl dit aandeel slechts 25 % bedraagt in het Vlaams Gewest en 33 % in het Waals Gewest (in het jaar 2015). En de uitvoer van diensten groeit: + 9,4 % in 2014 en + 4 % in 2015.

Het Brussels Gewest voert minder goederen en diensten in: - 0,7 % in 2014 en - 8,4 % in 2015, tot 57,1 miljard euro. Het aandeel van de diensten in de Brusselse invoer bedroeg 38 %, vergelijkbaar met Wallonië (40 %) maar hoger dan in Vlaanderen (25 %). De Brusselse invoer van diensten groeide sterk in 2014 (+10,8 %) en viel terug in 2015 (-4,3 %).

Voor een uitvoerige analyse van de in- en uitvoer, zie de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 2006-2015".