U bent hier: Home / Cijfers / Wist je dat? / Wat is het gemiddeld beschikbaar inkomen per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016?

Wat is het gemiddeld beschikbaar inkomen per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Wist je dat ? van 10/04/2019

Antwoord: 17 590 EUR/jaar

Een Brusselaar heeft dus gemiddeld een inkomen te besteden van 17 590 euro per jaar.

Het beschikbaar inkomen is de optelsom van inkomen uit arbeid (salarissen, inkomens van zelfstandigen…), inkomsten uit vermogen (huur, dividend, rente…) en sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen…) verminderd met de sociale bijdragen en de directe belastingen.

In 2016 is het beschikbaar inkomen per inwoner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijk aan het beschikbaar inkomen per inwoner in het Waals Gewest. Het beschikbaar inkomen per inwoner in het Vlaams Gewest ligt beduidend hoger, met 20 618 euro per jaar.

 

Bron: INR