U bent hier: Home / Cijfers / Wist je dat? / Hoeveel burgerlijke huwelijken hebben in Brussel in 2015 plaatsgevonden?

Hoeveel burgerlijke huwelijken hebben in Brussel in 2015 plaatsgevonden?

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Wist je dat ? van 14/02/2017

Antwoord: 4 154

In 2015 vonden op het grondgebied van het Brussels Gewest 4 154 burgerlijke huwelijken plaats.

Bekeken ten opzichte van de gemiddelde bevolkingsaantal in 2015 in het Brussels Gewest komt dit neer op een bruto huwelijkscijfer van 3,5 ‰.

In het Vlaams Gewest vonden er in 2015 24 855 huwelijken plaats (bruto huwelijkscijfer van 3,8 ‰) en in het Waals Gewest 11 040 huwelijken (bruto huwelijkscijfer van 3,1 ‰). In heel België waren er dus 40 049 huwelijken in 2015 (bruto huwelijkscijfers van 3,6 ‰).

Meer cijfers in verband met het aantal huwelijken kan teruggevonden worden in het topic huishoudens van het thema Bevolking.

 

 Huwelijkscijfer

Het bruto huwelijkscijfer is het aantal huwelijken gedurende het jaar tegenover het gemiddeld bevolkingsaantal in dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1 000 inwoners.